Krzysztof Rogatka
Krzysztof Rogatka
Zweryfikowany adres z umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Temporal trend of green areas in Poland between 2004 and 2012
D Szymańska, A Lewandowska, K Rogatka
Urban Forestry & Urban Greening 14 (4), 1009-1016, 2015
242015
A compact city and its social perception: A case study
K ROGATKA, RRR Ribeiro
Urbani izziv 26 (1), 121-131, 2015
212015
European Union funds in the development of renewable energy sources in Poland in the context of the cohesion policy
J Chodkowska-Miszczuk, J Biegańska, S Środa-Murawska, ...
Energy & Environment 27 (6-7), 713-725, 2016
162016
Uwagi do założeń ustawy o rewitalizacji–wybrane aspekty
K Rogatka, P Ciesiółka, A Jurkowska, A Kułaczkowska
Studia Miejskie 17, 37-48, 2015
142015
Integration or disintegration of the ecological and urban functions of the river in the city? A Polish perspective
K Kubiak-Wojcicka, J Chodkowska-Miszczuk, K Rogatka
Transylvanian Review of Administrative Sciences 13 (52), 59-76, 2017
132017
Urban revival in the polish specialist literature
K Rogatka
Institute of Geonics AS CR, 2011
132011
Leksykon współczesnego miasta
S Środa-Murawska, E Grzelak-Kostulska, J Biegańska, ...
Gmina Miasta Toruń, 2017
72017
Energy agriculture as an example of multifunctional development of agriculture and rural areas in Poland
J Chodkowska-Miszczuk, J Biegańska, K Rogatka, ...
Research for rural development 1, 216-223, 2015
72015
Smart energy in a smart city: Utopia or reality? evidence from Poland
A Lewandowska, J Chodkowska-Miszczuk, K Rogatka, T Starczewski
Energies 13 (21), 5795, 2020
62020
Młodzież z osiedli popegeerowskich a kształtowanie społecznych zasobów lokalnych
J Biegańska, E Grzelak-Kostulska, M Dymitrow, J Chodkowska-Miszczuk, ...
Studia Obszarów Wiejskich 44, 75-92, 2016
62016
Revitalization as a Part of the EU Cohesion Policy
K Rogatka, J Biegańska, E Grzelak-Kostulska, E Cieślik, ...
52015
Ranking miast w Polsce na podstawie warunków życia w świetle różnych metod pomiaru
D Szymańska, D Domin, G Kwiatkowski, K Rogatka
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011
52011
Perception of the Cultural Landscape Related to Wind Parks–Generation Y Perspective
K Rogatka, J Chodkowska-Miszczuk, J Biegańska, E Grzelak-Kostulska, ...
Extern 159, 131-149, 2017
42017
Rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie rewitalizacji miast na przykładzie metropolii Poznań
P Ciesiółka, K Rogatka
Problemy Rozwoju Miast, 27-36, 2015
42015
Środowisko przyrodnicze a planowanie przestrzenne
K Rogatka, S Środa-Murawska, J Biegańska, E Grzelak-Kostulska, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015
42015
Koncepcja rewitalizacji i zagospodarowania obszaru Starej Rzeźni Miejskiej w Toruniu
K Rogatka
42013
Iconosphere of the contemporary city and its relations with urban planning in Poland after 1989
K Rogatka, A Lewandowska
Cities 87, 221-228, 2019
32019
Odnowa i rewitalizacja wsi w kontekście realizacji polityki spójności UE na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
K Rogatka, E Grzelak-Kostulska, M Kwiatkowski, J Biegańska, ...
Studia Obszarów Wiejskich 48, 103-115, 2017
32017
Zielona architektura terenów zurbanizowanych w świetle koncepcji ekologizacji miasta
A Lewandowska, K Rogatka
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 62, 2017
32017
Kompaktno mesto in njegova družbena percepcija: študija primera
K Rogatka, RRR Ribeiro
Urbani izziv 26 (1), 56-66, 2015
32015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20