Cezary Szydłowski
Cezary Szydłowski
Politechnika Gdańska
Zweryfikowany adres z pg.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Effect of polymer fibres reinforcement on selected properties of asphalt mixtures
P Jaskuła, M Stienss, C Szydłowski
Procedia Engineering 172, 441-448, 2017
212017
The influence of binding agents on stiffness of mineral-cement-emulsion mixtures
B Dołżycki, M Jaczewski, C Szydłowski
Procedia Engineering 172, 239-246, 2017
202017
Evaluation of low temperature properties of rubberized asphalt mixtures
M Pszczoła, M Jaczewski, C Szydłowski, J Judycki, B Dołżycki
Procedia Engineering 172, 897-904, 2017
152017
The impact of long-time chemical bonds in mineral-cement-emulsion mixtures on stiffness modulus
B Dołżycki, M Jaczewski, C Szydłowski
The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 13 (2), 121-126, 2018
62018
„The Influence of Binding Agents on Stiffness of Mineral-cement-emulsion Mixtures”
D Bohdan, M Jaczewski, C Szydłowski
Procedia Engineering 172, 239-246, 2017
62017
Laboratory investigation of asphalt mixtures fracture toughness using semi-circular beams (SCB)
C Szydłowski, J Judycki
Drogownictwo 10, 348-352, 2015
52015
Numerical simulation of asphalt mixtures fracture using continuum models
C Szydłowski, J Górski, M Stienss, Ł Smakosz
AIP Conference Proceedings 1922 (1), 130012, 2018
32018
Badania odporności na pękanie mieszanek mineralno-asfaltowych na próbkach półwalcowych
C Szydłowski, J Judycki
Drogownictwo, 2015
32015
Badania parametrów mechaniki pękania betonów asfaltowych konwencjonalnych io wysokim module sztywności
C Szydłowski, J Judycki
Drogownictwo, 2014
32014
Influence of bitumen type on cracking resistance of asphalt mixtures used in pavement overlays
P Jaskuła, C Szydłowski, M Stienss
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 356, 1-11, 2018
22018
Evaluation of the stiffness modulus and phase angle of cold in-place recycled mix-tures for long curing periods
B Dołżycki, M Jaczewski, C Szydłowski
RILEM Publications SARL, 2019
12019
Comparison of stiffness modulus of cold recycled mixtures obtained from indirect tensile and compression tests
M Jaczewski, B Dołżycki, C Szydłowski
Resilient road infrastructures, 61, 2019
2019
A material model of asphalt mixtures based on Monte Carlo simulations
C Szydłowski, J Górski, M Stienss, Ł Smakosz
AIP Conference Proceedings 2077 (1), 020057, 2019
2019
Non-linear mastic characteristics based on the modified MSCR (Multiple Stress Creep Recovery) test (Nieliniowa charakterystyka mastyksu na podstawie zmodyfikowanej metody MSCR)
G Mazurek, M Pszczoła, C Szydłowski
Structure & Environment 11 (1), 23-34, 2019
2019
The statistical impact of experimental result scatter of asphalt mixtures on their numerical modelling
C Szydłowski, J Górski, M Stienss, Ł Smakosz
MATEC Web of Conferences 262, 1-6, 2019
2019
Badanie wpływu rodzaju asfaltu na odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na spękania odbite z wykorzystaniem urządzenia Texas Overlay Tester (TxOT)
P Jaskuła, C Szydłowski, M Stienss
Przegląd Komunikacyjny 73, 2018
2018
Ekspertyza na temat określenia przyczyn powstania spękań poprzecznych nawierzchni
K Wilde, B Dołżycki, P Jaskuła, M Miśkiewicz, M Stienss, J Lachowicz, ...
Politechnika Gdańska, 2017
2017
Wpływ zbrojenia polimerowymi włóknami rozproszonymi na wybrane właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych
P Jaskuła, M Stienss, C Szydłowski
Drogownictwo, 2017
2017
Wpływ zawartości środków wiążących na sztywność mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych
B Dołżycki, M Jaczewski, C Szydłowski
Drogownictwo, 2017
2017
Ocena właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym SBS i gumą
M Pszczoła, M Jaczewski, C Szydłowski, J Judycki, B Dołżycki
Drogownictwo, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20