Wioletta Jackiewicz-Rek
Wioletta Jackiewicz-Rek
Technolog betonu, Politechnika Warszawska, adiunkt
Zweryfikowany adres z il.pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Effects of high temperature on the properties of high performance concrete (HPC)
T Drzymała, W Jackiewicz-Rek, M Tomaszewski, A Kuś, J Gałaj, R Šukys
Procedia Engineering 172, 256-263, 2017
612017
Properties of cement mortars modified with ceramic waste fillers
W Jackiewicz-Rek, K Załęgowski, A Garbacz, B Bissonnette
Procedia Engineering 108, 681-687, 2015
422015
Assessment of mechanical properties of high strength concrete (HSC) after exposure to high temperature
T Drzymała, W Jackiewicz-Rek, J Gałaj, R Šukys
Journal of Civil Engineering and Management 24 (2), 138-144, 2018
172018
Durability of high performance concrete (HPC) subject to fire temperature impact
W Jackiewicz-Rek, T Drzymała, A Kuś, M Tomaszewski
Archives of Civil Engineering 62 (4/II), 2016
172016
Carbonation rate of air-entrained fly ash concretes
W Jackiewicz-Rek, P Woyciechowski
Cem. Wapno Beton 16, 249-256, 2011
162011
Zrównoważony rozwój technologii nawierzchni betonowych-aspekty funkcjonalne
W Jackiewicz-Rek, M Konopska-Piechurska
Budownictwo, Technologie, Architektura, 2013
122013
Air purification performance of photocatalytic concrete paving blocks after seven years of service
H Witkowski, W Jackiewicz-Rek, K Chilmon, J Jarosławski, ...
Applied Sciences 9 (9), 1735, 2019
112019
Betony wysokopopiołowe
W Jackiewicz-Rek
Materiały Budowlane, 18-20, 2010
102010
Kształtowanie mrozoodporności betonów wysokopopiołowych
W Jackiewicz-Rek
The Institute of Civil Engineering, 2010
92010
Pielęgnacja-klucz do zapewnienia trwałości betonu w konstrukcji
W Jackiewicz-Rek, P Woyciechowski
Budownictwo, Technologie, Architektura, 54-58, 2012
72012
Rola pielęgnacji w kształtowaniu trwałości betonu
P Woyciechowski, W Jackiewicz-Rek
Materiały Budowlane, 44-48, 2012
62012
Condition of circular economy in Poland
Z Kledyński, A Bogdan, W Jackiewicz-Rek, K Lelicińska-Serafin, ...
Archives of Civil Engineering 66 (3), 2020
52020
Beton fotokatalityczny a możliwość oczyszczania powietrza
K Chilmon, W Jackiewicz-Rek
Budownictwo, Technologie, Architektura, 2019
52019
Specyfika napraw uszkodzeń nawierzchni betonowych
W Jackiewicz-Rek, K Załęgowski, A Garbacz
XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie budowlane. Szczecin, 779-790, 2015
52015
Ocena podatności na karbonatyzację napowietrzonych betonów z dużą zawartością popiołu
W Jackiewicz-Rek, P Woyciechowski
Cement Wapno Beton 16 (78, nr 5), 249-256, 2011
52011
O skurczu betonu w badaniach laboratoryjnych iw rzeczywistych konstrukcjach na przykładzie Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Warszawie
K Flaga, W Jackiewicz-Rek
Inżynieria i Budownictwo 66, 469-474, 2010
52010
Analysis of the properties of expansive concrete with portland and blast furnace cement
W Jackiewicz-Rek, J Kuziak, B Jaworska
Archives of Civil Engineering 64 (4/I), 2018
42018
Zastosowanie GPR przy ocenie stopnia zawilgocenia elementów posadowienia w prognozowaniu trwałości betonu w parkingu podziemnym, Mat
M Wutke, M Konopska-Piechurska, W Jackiewicz-Rek, K Załęgowski, ...
Konferencji Naukowo-Technicznej „Awarie Budowlane, 951-961, 2017
42017
Rola specyfikacji betonu do obiektów mostowych
W Jackiewicz-Rek, M Konopska
Budownictwo, Technologie, Architektura, 50-53, 2011
4*2011
Badania wysokopopiołowych mieszanek samozagęszczalnych i betonów
P Woyciechowski, A Chudan, W Jackiewicz-Rek
Inżynieria i Budownictwo 62, 91-93, 2006
42006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20