Marek Rewizorski, Ph.D.
Marek Rewizorski, Ph.D.
University of Gdansk, Institute of Political Science
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Aspekty polityczne i prawne
MRROW Rewizorski
Difin, 2013
262013
The European Union and the BRICS
M Rewizorski
Complex Relations in the Era of Global, 2015
142015
«Группа семи/восьми»-«Группа двадцати»-БРИКС: новая триада в глобальном управлении?
М Ревизорский
Вестник международных организаций 10 (4), 2015
102015
System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony
M Rewizorski, B Przybylska-Maszner
Difin, 2012
102012
From Washington to St. Petersburg: Development of the G20 as a New Centre of Global Governance
M Rewizorski
Logos Verlag Berlin GmbH, 2014
82014
Zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej,
M Rewizorski
"Studia Europejskie" 1, 29-49, 2013
72013
Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych
M Rewizorski
PWN, 2011
72011
WTO i gospodarka światowa w dobie globalizacji
M Rewizorski
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2011
72011
G20 and the Development of a New Global Governance Mechanism
M Rewizorski
International Organisations Research Journal 12 (3), 32-52, 2017
62017
Koncepcja systemu światowego według Immanuela Wallersteina
M Rewizorski
Przegląd Politologiczny 1, 65-78, 2009
62009
A partnership of convenience. The OECD and the G20 as control rooms for global policy
M Rewizorski
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 14 (4), 33-54, 2016
52016
Rola Unii Europejskiej w budowie nowego ładu międzynarodowego–stan obecny i perspektywy
M Rewizorski
Rocznik Integracji Europejskiej, 137-153, 2010
52010
Unia gospodarczo-walutowa: geneza, ewolucja, perspektywy rozwoju
M Rewizorski
Rocznik Integracji Europejskiej, 233-258, 2012
42012
Dużo hałasu o nic? Uwagi o reformie modelu funkcjonowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego
M Rewizorski
Przegląd Politologiczny, 19-37, 2017
32017
Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania
M Rewizorski
Elipsa, 2015
32015
G7/8-G20-BRICS: a new triad in global governance?
M Rewizorski
International Organisations Research Journal 10 (4), 2015
32015
Participation of the European Union and the BRICS in the G20
M Rewizorski
The European Union and the BRICS, 57-75, 2015
32015
Przeja y koncepcji liberalnej polityce zagranicznej Republiki Korei
M Rewizorski
22016
Agora interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania
M Rewizorski
Difin, 2015
22015
Another “Brick” in the Wall? Brazil’s Quest for Relevance in Global Governance
M Rewizorski
International Organisations Research Journal 10 (2), 172-195, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20