Dorota Michalska-Hejduk
Dorota Michalska-Hejduk
ekologia, Uniwersytet Łódzki
Zweryfikowany adres z onet.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polish red list of pteridophytes and flowering plants
R Kaźmierczakowa, J Błoch-Orłowska, Z Celka, A Cwener, Z Dajdok, ...
Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2016
130*2016
The relationship between vegetation and groundwater levels as an indicator of spontaneous wetland restoration
D Kopeć, D Michalska-Hejduk, E Krogulec
Ecological Engineering 57, 242-251, 2013
462013
A biogeochemical barrier to enhance a buffer zone for reducing diffuse phosphorus pollution—preliminary results
K Izydorczyk, W Frątczak, A Drobniewska, E Cichowicz, ...
Ecohydrology & Hydrobiology 13, 104-112, 2013
452013
Przegląd zespołów łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea stwierdzonych w Polsce
L Kucharski, D Michalska-Hejduk
Wiadomości Botaniczne 38 (1-2), 95-104, 1994
351994
Assessment of biodiversity in Molinia meadows in Kampinoski National Park based on biocenotic indicators
Z Kącki, D Michalska-Hejduk
Pol J Environ Stud 19 (2), 351-362, 2010
332010
Stan obecny i kierunki zmian roślinności nieleśnej Kampinoskiego Parku Narodowego (Current state and directions of change of non-forest vegetation of the Kampinoski National Park).
D Michalska-Hejduk
Monographiae botanicae 89, 1-137, 2001
33*2001
Application of multisensoral remote sensing data in the mapping of alkaline fens Natura 2000 habitat
D KopeĿ, D Michalska-Hejduk, T Berezowski, M Borowski, S Rosadziſski, ...
Ecological Indicators 70, 196-208, 2016
202016
How threatened is the Polish wetland flora?
D Kopeć, D Michalska-Hejduk
Oceanological and Hydrobiological Studies 41 (3), 79-89, 2012
202012
Dynamics of Semi-Natural Vegetation with a Focus on Molinion Meadows after 50 Years of Strict Protection
D Michalska-Hejduk, D Kopeć
Polish Journal of Environmental Studies 21, 1731-1741, 2012
172012
Strefy buforowe i biotechnologie ekohydrologiczne w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych
K Izydorczyk, D Michalska-Hejduk, W Frątczak, A Bednarek, M Łapińska, ...
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, 2015
132015
Growth of Leonurus sibiricus L. roots with over-expression of AtPAP1 transcriptional factor in closed bioreactor, production of bioactive phenolic compounds and evaluation of …
P Sitarek, T Kowalczyk, L Picot, D Michalska-Hejduk, M Bijak, AJ Białas, ...
Industrial Crops and Products 122, 732-739, 2018
122018
Lemno minoris-Salvinietum natantis i Hydrocharitetum morsus-ranae z udziałem Salvinia natans w starorzeczach Sanu i propozycje ich ochrony.
D Michalska-Hejduk, D Kopeć
Fragmenta Floristica et Geobotanica, Polonica 9, 319-328., 2002
122002
Przegląd zespołów torfowiskowych z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae stwierdzonych w Polsce.
L Kucharski, D Michalska-Hejduk, J Kolodziejek
Wiad.Bot 45 (1/2), 33-44, 2001
122001
Comparison of physical and chemical properties of water and floristic diversity of oxbow lakes under different levels of human pressure: A case study of the lower San River …
D Michalska-Hejduk, D Kopeć, A Drobniewska, B Sumorok
Ecohydrology & Hydrobiology 9 (2-4), 183-191, 2009
112009
Zbiorowiska łąkowe i murawowe
L Kucharski, D Michalska-Hejduk
Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy., 339-360, 2003
11*2003
Mapping succession in non-forest habitats by means of remote sensing: is the data acquisition time critical for species discrimination?
K Osińska-Skotak, A Radecka, H Piórkowski, D Michalska-Hejduk, ...
Remote Sensing 11 (22), 2629, 2019
102019
Extensive grasslands as an effective measure for nitrate and phosphate reduction from highly polluted subsurface flow–Case studies from Central Poland
K Izydorczyk, D Michalska-Hejduk, P Jarosiewicz, F Bydałek, W Frątczak
Agricultural Water Management 203, 240-250, 2018
102018
Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowymi jego sąsiedztwie.
A Otręba, D Michalska-Hejduk
Kampinoski Park Narodowy, 2014
92014
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion).
D Michalska-Hejduk, D Kopeć
Opracowanie tekstów przewodników metodycznych gatunków i siedlisk …, 2012
9*2012
Charakterystyka geobotaniczna łąk trzęślicowych Molinietum caeruleae na polanach śródleśnych północnej części województwa śląskiego.
J Kołodziejek, D Michalska-Hejduk
Fragm. Flor. Geobot. Polonica 11, 141-155, 2004
92004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20