Anna Majewska
Anna Majewska
Doktor architektury i urbanistyki, Politechnika Warszawska
Verified email at gik.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
W STREFIE METROPOLITALNEJ WARSZAWY, JAKO ZAGROŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
A MAJEWSKA
9*
Procesy rozpraszania zabudowy w strefie podmiejskiej Warszawy
A Majewska, M Denis, J Jaroszewicz
MAZOWSZE Studia Regionalne, 73-85, 2015
82015
Procesy urbanizacyjne na gruntach rolnych w strefie podmiejskiej Warszawy
JM Chmielewski, A Majewska
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 54 (1), 22-40, 2009
52009
Miasto zwarte
S Gzell, A Wośko-Czeranowska, A Majewska, K Świeżewska
Problem terenów granicznych. Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe–Rok, 2011
32011
WARSZAWSKI GROCHÓW W POSZUKIWANIU CENTRUM
A MAJEWSKA, M DENIS
3*
Budowa Elektrycznej Kolei Dojazdowej determinantą rozwoju strefy podmiejskiej Warszawy
A Majewska
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 58, 2013
22013
Quarter Modernization of Construction Residential" New Praga" in Warsaw-Risks and Possibilities/Modernizacja Kwartału Zabudowy Mieszkaniowej „Nowej Pragi” W Warszawie …
A Majewska, M Denis
Civil And Environmental Engineering Reports 17 (2), 97-104, 2015
2015
Ochrona tożsamości przestrzennej miasta szansą na rewitalizację Kozienic
A Majewska, P Siwik
Przestrzeń i Forma, 137--150, 2015
2015
Ochrona wartości kulturowych miast letniskowych w strefie podmiejskiej Warszawy
A Majewska, D Małgorzata
БНТУ, 2015
2015
Odnowa miast w świetle zrównoważonego rozwoju
J Chmielewski, A Majewska, D Malgorzata
БНТУ, 2015
2015
Miasto Józefów w strefie podmiejskiej Warszawy jako podmiot działań planistycznych w dobie zrównoważonego rozwoju
M Denis, A Majewska
Przestrzeń i Forma, 59--72, 2015
2015
Zagrożenia zrównoważonego rozwoju w strefie podmiejskiej Warszawy
D Malgorzata, A Majewska, A Kardaś
2015
Środki strukturalne z Unii Europejskiej szansą na rozwój miasta Łowicza
M Denis, A Majewska
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2014
2014
APPLICATION OF THE NATIONAL DATABASE OF TOPOGRAPHIC OBJECTS IN MONITORING CHANGES OF URBAN INDICATORS IN SELECTED POLISH CITIES
A Majewska, M Denis, J Jaroszewicz
14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing 3 …, 2014
2014
Suburbanizacja podwarszawska-odpowiedź na miejskie warunki zamieszkania?
D Małgorzata, A Majewska
БНТУ, 2014
2014
Suburbanizacja w strefie metropolitalnej Warszawy, jako zagrożenie zrównoważonego rozwoju
A Majewska
БНТУ, 2014
2014
Wprowadzenie
T Majda, A Majewska, M Mirecka, K Solarek, J Wesołowska
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki: teoria i historia 56 (4), 3-4, 2011
2011
Procesy urbanizacyjne na gruntach rolnych w strefie podmiejskiej Warszawy/Jan Maciej Chmielewski, Anna Majewska.
A Majewska, JM Chmielewski
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki: teoria i historia 54 (1), 2009
2009
SUBURBANIZACJA PODWARSZAWSKA-ODPOWIEDŹ NA MIEJSKIE WARUNKI ZAMIESZKANIA?
M DENIS, A MAJEWSKA
BUILDING OF THE ELECTRIC COMMUNTER RAILWAY AS A DETERMINING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SUBURBAN WARSAW
A MAJEWSKA
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20