Elżbieta Kużelewska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Referendum w procesie integracji europejskiej
E Kużelewska
Aspra, 2006
362006
Language policy in Switzerland
E Kużelewska
Studies in logic, grammar and rhetoric 45 (1), 125-140, 2016
172016
Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego następstwa
E Kużelewska
ASPRA-JR, 2011
142011
Unity in Diversity. The Language Policy of the European Union
E Kużelewska
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 38, 151-165, 2014
132014
How far can citizens influence the decision-making process? Analysis of the effectiveness of referenda in the Czech Republic, Slovakia and Hungary in 1989–2015
E Kużelewska
Baltic Journal of European Studies 2 (5), 171-196, 2015
122015
LANGUAGE BORDER AND LINGUISTIC LEGISLATION IN BELGIUM available at: http://msuilr.org/wp-content/uploads/2015/01/Kuzelewska-Publication.pdf
E Kużelewska
Michigan State International Law Review Forum Conveniens 3, 1-12, 2015
122015
Od wizji do rzeczywistości. Dziesięć lat dewolucji w Walii
BH Toszek, E Kużelewska
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2011
112011
Handbook of direct democracy in Central and Eastern Europe after 1989
M Marczewska-Rytko
Verlag Barbara Budrich, 2018
82018
Grupa Wyszehradzka–nowe wyzwania bezpieczeństwa i perspektywy współpracy
E Kużelewska, AR Bartnicki
Rocznik Integracji Europejskiej, 103-118, 2017
72017
Referendum in the Czech Republic and Slovakia
E Kużelewska
Annales UMCS Sectio K: Politologia 21, 2014
72014
Norweskie i szwajcarskie „nie” dla integracji europejskiej
E Kużelewska
Studia Europejskie, 99-114, 2003
72003
Status ustrojowy władzy wykonawczej w Belgii
E Kużelewska
Przegląd Politologiczny, 21-32, 2017
62017
The impact of referendums on the process of European integration
E Kużelewska
Baltic Journal of Law & Politics, 2009 vol. 2, iss. 2, p. 181-200, 2009
62009
European Human Rights Dimension of the Online Access to Cultural Heritage in Times of the COVID-19 Outbreak
E Kużelewska, M Tomaszuk
International Journal for the Semiotics od Law, https://doi.org/10.1007 …, 2020
42020
Origins of and perspectives for the future for the Visegrad Group
E Kużelewska, A Bartnicki, R Skarzyński
Ten years of the Visegard Group member states in the European Union, 145-158, 2015
42015
Europejska inicjatywa obywatelska skutecznym narzędziem legitymizacji władzy w Unii Europejskiej?
E Kużelewska
Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, 333-341, 2015
42015
Porównanie pozycji ustrojowej prezydenta Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś
E Kużelewska
Studia Politologiczne 33, 419-443, 2014
42014
Pogranicza etniczne w Europie: harmonia i konflikty
K Krzysztofek, A Sadowski
Wydawn. Uniwersytetu w Białymstoku, 2001
42001
Direct Democracy in Slovenia
E Kużelewska
Handbook of Direct Democracy in Central and Eastern Europe After, 1989
41989
Do the Poles Influence the Decision-Making Process by Applying Direct Democracy Instruments?
E Kużelewska
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M–Balcaniensis et …, 2017
32017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20