Zofia Slonska
Zofia Slonska
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z post.pl
TytułCytowane przezRok
Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models
K Sorensen, S Van den Broucke, J Fullam, G Doyle, J Pelikan, Z Slonska, ...
BMC public health 12 (1), 80, 2012
20322012
Health literacy in Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU)
K Sørensen, JM Pelikan, F Röthlin, K Ganahl, Z Slonska, G Doyle, ...
European journal of public health 25 (6), 1053-1058, 2015
5662015
Measuring health literacy in populations: illuminating the design and development process of the European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q)
K Sørensen, S Van den Broucke, JM Pelikan, J Fullam, G Doyle, ...
BMC public health 13 (1), 948, 2013
3092013
Promocja zdrowia – zarys problematyki
Z Słońska
Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna,, 37-53, 1994
84*1994
Enhancing Health Knowledge, Health Beliefs and Health Behavior in Poland through a Health Promoting Television Program Series
F Chew, S Palmer, Z Slonska, K Subbiah
Journal of Health Communication 7, 179-196, 2002
802002
Promocja zdrowia. Wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia.
J Karski, Z Słońska, B Wasilewski
Wydawnictwo IGNIS. A.J. Pruszyński, Warszawa, 1992
711992
(HLS-EU) Consortium Health Literacy Project European.(2012). Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models
K Sørensen, S Van den Broucke, J Fullam, G Doyle, J Pelikan, Z Slonska, ...
BMC Public Health 12 (1), 80, 0
39
Health behaviour and its determinants among insulin-dependent diabetics
M Wysocki, A Czyżyk, Z Słońska, A Królewski, D Janeczko
Diabete et Metabolisme, 117-122, 1978
171978
Enhancing the effectiveness of diabetes self-management education: the diabetes literacy project
S Van den Broucke, G Van der Zanden, P Chang, G Doyle, D Levin, ...
Hormone and Metabolic Research 46 (13), 933-938, 2014
162014
Wiedza, postrzeganie własnych kompetencji oraz udzielanie porad z zakresu wybranych behawioralnych czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród pielęgniarek podstawowej opieki …
Z Słońska, A Borowiec, M Makowska
Pol. Przegl. Kardiol 9 (1), 15-19, 2007
152007
Społeczne nierówności w zdrowiu–efekt medykalizacji promocji zdrowia?
Z Słońska, J Koziarek
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie-Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia 9 (2), 2011
122011
Czy zachowania zdrowotne polskich nastolatków mogą sprzyjać powstawaniu nadwagi i otyłości?
A Waskiewicz, Z Slonska, W Drygas
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 60 (4), 2009
102009
Promocja zdrowia jako strategia rozwiązywania współczesnych problemów zdrowotnych
Z Słońska
Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa 1, 110-118, 2012
9*2012
Nowe oblicze medykalizacji: redefinicja i marginalizacja promocji zdrowia
Z Słońska
Socjologia i antropologia medycyny w działaniu, Oficyna Wydawnicza Arboretum …, 2008
92008
Programy dla zdrowia w społeczności lokalnej.
Z Słońska, B Woynarowska, red.
Zakład Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii im, 2002
92002
Wychowanie dla zdrowia
Z Słońska
W: Karski JB, Słońska Z., Wasilewski P.[red.]. Promocja zdrowia. Wyd 2, 324-332, 1992
81992
The relationship between audience mentality and attitudes towards healthy lifestyle promotion in the mass media
I Lignowska, A Borowiec, Z Slonska
Global health promotion 23 (3), 36-44, 2016
62016
Promocja zdrowia w Polsce. Rozwiązania systemowe a rzeczywistość
Z Słońska
Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 7 (19), 18-33, 2000
6*2000
Health literacy and health among the elderly: status and challenges in the context of the Polish population aging process
ZA Słońska, AA Borowiec, AE Aranowska
AnthropologicAl review 78 (3), 297-307, 2015
52015
Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia
Z Słońska
Promocja zdrowia pod red. J. Karskiego, 304-319, 1999
51999
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20