Marcin Pieniążek
Marcin Pieniążek
assistant professor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Zweryfikowany adres z afm.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Etyka sytuacyjna prawnika
M Pieniążek
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008
102008
Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2
H Izdebski, P Skuczyński
LexisNexis Polska, 2011
52011
On Possible Applications of Paul Ricoeur’s Thought in Legal Theory
M Pieniążek
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 10 (1), 79-88, 2015
42015
On Paul Ricoeur’s tribute to legal philosophical issues of recognition and reciprocity
M Pieniążek
Towards Recognition of Minority Groups. Legal and Communication Strategies …, 2014
42014
The Application of Paul Ricoeur’s Theory in Interpretation of Legal Texts and Legally Relevant Human Action
M Pieniążek
International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de …, 2015
32015
Fenomenologiczne podstawy etyki zawodowej prawników
M Pieniążek
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 1, 69-83, 2012
32012
Reflexivity and the codification of legal ethics. Remarks on the basis of Paul Ricoeur’s “little ethics” theory
M Pieniążek
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 13 (2), 39-50, 2016
22016
Dlaczego dotrzymujemy umów? Zasada pacta sunt servanda w świetle filozofii Paula Ricoeura [Why do we keep agreements? Pacta sunt servanda principle in the light of Paul Ricoeur …
M Pieniążek
Teoria prawa. Między nowoczesnością a ponowoczesnością [Theory of law …, 2013
2*2013
Obywatelskie nieposłuszeństwo jako gwarancja praw podmiotowych
M Pieniążek
Studia Prawnicze: rozprawy i materiały 10 (1), 9-26, 2012
12012
Applying legal narratives. Some comments on Bernard Jackson’s sociolinguistic approach in legal semiotics
M Pieniążek
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 8 (1), 274-296, 2019
2019
Dimensions of Legal Ethics in the Light of Paul Ricoeur’s ‘Petite Éthique’
M Pieniążek
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 20 (2), 20-28, 2019
2019
The concept of dilemma in legal and judicial ethics
P Kaczmarek, KJ Kaleta, P Łabieniec, M Pieniążek, P Skuczyński, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2018
2018
Instytucje korporacyjne prawniczych zawodów zaufania publicznego w świetle założeń „małej etyki” Paula Ricoeura
M Pieniążek
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 16 (1), 54-68, 2018
2018
Rhetoric of violence. On eristic methods used by Stalinist courts in the perspective of Chaïm Perelman’s theory
M Pieniążek
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 6 (2), 2017
2017
Paul Ricoeur’s concept of equality and some of its applications in legal and political philosophy
M Pieniążek
Wojciechowski B., Bekrycht T., Cern KM,(eds.), Jurysprudencja 8. The …, 2017
2017
Sprawozdanie z obrad sekcji „Jakość polskiego systemu prawa” w ramach XVI Konferencji Naukowej „Państwo–Gospodarka–Społeczeństwo”
M Augustyniak, M Pieniążek
Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 245-251, 2016
2016
Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 1 (18), 2016
L Garb, M Załucki, Y Kharytonov, O Kharytonova, A Doliwa, A Golonka, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2016
2016
Wybrane aspekty analizy kosztów leczenia urazów rdzenia kręgowego
M Pieniążek
Logistyka, 2015
2015
Postanalityczna filozofia prawa wobec poglądów Paula Ricoeura
M Pieniążek
Przegląd Prawa i Administracji 102, 121-132, 2015
2015
Państwo demokratyczne, prawne i socjalne: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 4, Studia społeczne, polityczne i ekonomiczne
J Filipek, S Kaźmierczyk, J Jaskiernia, O Merezhko, M Pieniążek, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20