Obserwuj
Ярослав Свищ (Svyshch Yaroslav)
Ярослав Свищ (Svyshch Yaroslav)
ЛДУФК; доцент; канд. наук з фіз. виховання і спорту; orcid.org/0000-0002-1573-8599
Zweryfikowany adres z ldufk.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики: монографія
ДМ Воронін, СЯ Конестяпін
Львів: ЛДУФК, 2016
142016
Взаємозв'язок між спортивним результатом та параметрами фізичного розвитку студентів спеціалізації Легка атлетика
Д Воронін, Я Свищ, В Конестяпін
Спортивний вісник Придніпров'я, 101-103, 2013
12*2013
Динаміка показників спеціальної фізичної підготовленості бігунів на короткі дистанції під впливом авторської методики гіпоксійного тренування
ЯС Свищ, МГ Сибіль
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
112009
Effects of mutual learning in physical education to improve health indicators of Ukrainian students
I Bodnar, I Pavlova, T Dukh, J Wąsik, D Mosler, Y Svyshch
Physical education of students 23 (5), 229-235, 2019
102019
Розвиток швидкісно-силових якостей лекгоатлетів-спринтерів із застосуванням штучної гіпоксії
ЯС Свищ
Львів: ЛДУФК, 2011
92011
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки/уклад. АВ Цьось, СП Козіброцький.–Луцьк: Волин. нац. ун …
І Ляхова, И Ляхова
72019
Особливості побудови програми фізичної підготовки борців вільного стилю з урахуванням домінантного типу енергозабезпечення
Р ПЕРВАЧУК, Ф ЗАГУРА, Я СВИЩ
Спортивна наука України, 9-16, 2016
72016
Штучна гіпоксія та її використання в практиці підготовки висококваліфікованих легкоатлетів–спринтерів
Я Свищ
Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фіз. культури та …, 2008
72008
Відповідь організму легкоатлетів спринтерів на додаткове тренування гіпоксією
Я Свищ, М Сибіль
Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Молода спортивна наука …, 2007
72007
Perspectives of using athletics means for improving the level of physical health of students
T Dukh, I Bodnar, I Pavlova, Y Svyshch, O Pavlos
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2019
62019
Функціональний стан центральної нервової системи кваліфікованих легкоатлетів
Л Вовканич, А Дунець-Лесько, Я Свищ
Спортивний вісник Придніпров'я, 22, 2014
32014
Вплив дозованого велоергометричного навантаження на енергетичний обмін кваліфікованих борців вільного стилю
МГ Сибіль, РВ Первачук, ЯС Свищ
МГ Сибіль, Р. В Первачук, ЯС Свищ/Молода спортивна наука України: зб. наук …, 2014
32014
СТАН ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ СИСТЕМ ЛЕГКОАТЛЕТІВ–СПРИНТЕРІВ В УМОВАХ ШТУЧНОЇ ГІПОКСІЇ
МГ Сибіль, ЯС Свищ
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
32009
Effect of physical activity with varying duration on adaptation processes of female basketball players.
M Sybil, R Pervachuk, A Lytvynets, Y Svyshch, L Svyshch, U Shevtsiv, ...
Journal of Physical Education & Sport 20 (6), 2020
22020
Sympathoadrenal monitoring of the influence of artificial hypoxia on sprinters' training
Y Svyshch, M Sybil, O Pavlos, T Dukh, A Dunets-Lesko, V Melnyk, ...
Journal of Physical Education and Sport 18 (2), 885-888, 2018
22018
Анализ показателей физической и технической подготовленности толкателей ядра II-III спортивных разрядов
ДМ Воронин, ВР Захидный, ЯС Свищ
Современные здоровьесберегающие технологии, 6-13, 2016
22016
Фізична реабілітація хворих із синдромом Мен’єра
Д Воронін, Я Свищ
Спортивний вісник Придніпров'я, 126, 2012
22012
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ”
Т Дух, М Кіщак, Я Свищ
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 18-24, 2023
12023
Удосконалення спеціальних якостей військовослужбовців засобами фізичного виховання
А Одеров, С Романчук, Т Людовик, І Фіщук, Я Свищ, І Пилипчак, Т Дух, ...
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2022
12022
Динаміка параметрів психофізичного стану у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю з використанням засобів легкої атлетики
РМ Павлось, ОО Павлось, ЯС Свищ, ОА Череповська
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20