Jerzy Rosłon
Jerzy Rosłon
PW Politechnika Warszawska WUT Warsaw University of Technology
Zweryfikowany adres z il.pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Computer-aided decision-making in construction project development
MV Książek, PO Nowak, S Kivrak, JH Rosłon, L Ustinovichius
Journal of civil engineering and management 21 (2), 248-259, 2015
812015
Technologia robót budowlanych. Ćwieczenia projektowe
W Martinek, W . Jackiewicz-Rek, M Książek, K Kaczorek, J Rosłon
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015
32*2015
Multicriteria assessment of selected solutions for the building structural walls
M Książek, P Nowak, J Rosłon, T Wieczorek
Procedia Engineering 91, 406-411, 2014
262014
Technology Selection For Construction Project, With The Use Of Fuzzy Preference Relation
N Ibadov, J Rosłon
Archives of Civil Engineering 61 (3), 105–118, 2015
222015
A hybrid approach for solving multi-mode resource-constrained project scheduling problem in construction
JH Rosłon, JE Kulejewski
Open Engineering 9 (1), 7-13, 2019
122019
Construction projects’ indicators improvement using selected metaheuristic algorithms
J Rosłon, J Zawistowski
Procedia Engineering 153, 595-598, 2016
122016
Schedules Optimization with the Use of Value Engineering and NPV Maximization
J Rosłon, M Książek-Nowak, P Nowak
Sustainability 12 (18), 7454, 2020
102020
Europejskie podstawy nauczania menedżerów budowlanych
M Książek, A Nicał, P Nowak, J Rosłon
Materiały budowlane, 176--177, 2016
102016
Multicriteria selection of water insulation technology for foundation walls in an existing building
J Rosłon, M Seroka
Archives of Civil Engineering 62 (3), 2016
102016
Cash-flow schedules optimization within life cycle costing (LCC)
J Rosłon, M Książek-Nowak, P Nowak, J Zawistowski
Sustainability 12 (19), 8201, 2020
92020
The multi-mode, resource-constrained project scheduling problem in construction: state of art review and research challenges Problem harmonogramowania przedsięwzięć z …
J Rosłon
92017
Ocena wielokryterialna wybranych rozwiązań konstrukcyjnych stropów
M Książek, P Nowak, J Rosłon
Logistyka 6, 2014
92014
Choice of investment variant for roads safety improvement
MV Książek, PO Nowak, JH Rosłon
Logistyka, 3440--3449, 2014
92014
Zastosowanie wybranych metod kwalifikacji podczas doboru wykonawców infrastrukturalnych projektów budowlanych
J Rosłon
TTS Technika Transportu Szynowego 10, 2013
92013
Porównanie algorytmów genetycznego i przeszukiwania tabu wykorzystanych do szeregowania zadań w budownictwie
J Rosłon
Materiały Budowlane, 2016
72016
Distance Learning within Management in Construction–Polish, Norwegian and Icelandic Experiences in Blended Learning
AK Nicał, M Książek, P Nowak, J Rosłon, A Foremny
Procedia engineering 196, 483-490, 2017
62017
Wielokryterialna ocena wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian w aspekcie odporności ogniowej
M KRZEMIŃSKI, M KSIĄŻEK, P NOWAK, J ROSŁON, T WIECZOREK
Logistyka 5, 862-871, 2014
62014
Modern approach to education in construction industry
J Roslon, P Nowak, A Nicał
Edulearn 18. 10th International Conference on Education and New Learning …, 2018
52018
Innovations in Construction Personnel Education
A Nicał, P Nowak, J Rosłon
MATEC Web of Conferences 86, 05005, 2016
52016
Procedury wstępnego wyboru wykonawców w transportowych projektach infrastrukturalnych
P Nowak, J Rosłon
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 14 (3), 1767-1776, 2013
52013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20