Jerzy Rosłon
Jerzy Rosłon
PW Politechnika Warszawska WUT Warsaw University of Technology
Verified email at il.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Computer-aided decision-making in construction project development
MV Książek, PO Nowak, S Kivrak, JH Rosłon, L Ustinovichius
Journal of civil engineering and management 21 (2), 248-259, 2015
772015
Technologia robót budowlanych. Ćwieczenia projektowe
W Martinek, W . Jackiewicz-Rek, M Książek, K Kaczorek, J Rosłon
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015
32*2015
Multicriteria assessment of selected solutions for the building structural walls
M Książek, P Nowak, J Rosłon, T Wieczorek
Procedia Engineering 91, 406-411, 2014
252014
Technology Selection For Construction Project, With The Use Of Fuzzy Preference Relation
N Ibadov, J Rosłon
Archives of Civil Engineering 61 (3), 105–118, 2015
222015
A hybrid approach for solving multi-mode resource-constrained project scheduling problem in construction
JH Rosłon, JE Kulejewski
Open Engineering 9 (1), 7-13, 2019
122019
Construction projects’ indicators improvement using selected metaheuristic algorithms
J Rosłon, J Zawistowski
Procedia Engineering 153, 595-598, 2016
122016
Multicriteria selection of water insulation technology for foundation walls in an existing building
J Rosłon, M Seroka
Archives of Civil Engineering 62 (3), 2016
102016
The multi-mode, resource-constrained project scheduling problem in construction: state of art review and research challenges Problem harmonogramowania przedsięwzięć z …
J Rosłon
92017
Ocena wielokryterialna wybranych rozwiązań konstrukcyjnych stropów
M Książek, P Nowak, J Rosłon
Logistyka 6, 2014
92014
Choice of investment variant for roads safety improvement
MV Książek, PO Nowak, JH Rosłon
Logistyka, 3440--3449, 2014
92014
Zastosowanie wybranych metod kwalifikacji podczas doboru wykonawców infrastrukturalnych projektów budowlanych
J Rosłon
TTS Technika Transportu Szynowego 10, 2013
92013
Schedules Optimization with the Use of Value Engineering and NPV Maximization
J Rosłon, M Książek-Nowak, P Nowak
Sustainability 12 (18), 7454, 2020
72020
Porównanie algorytmów genetycznego i przeszukiwania tabu wykorzystanych do szeregowania zadań w budownictwie
J Rosłon
Materiały Budowlane, 2016
72016
Europejskie podstawy nauczania menedżerów budowlanych
M Książek, A Nicał, P Nowak, J Rosłon
Materiały budowlane, 176--177, 2016
62016
Wielokryterialna ocena wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian w aspekcie odporności ogniowej
M KRZEMIŃSKI, M KSIĄŻEK, P NOWAK, J ROSŁON, T WIECZOREK
Logistyka 5, 862-871, 2014
62014
Cash-flow schedules optimization within life cycle costing (LCC)
J Rosłon, M Książek-Nowak, P Nowak, J Zawistowski
Sustainability 12 (19), 8201, 2020
52020
Procedury wstępnego wyboru wykonawców w transportowych projektach infrastrukturalnych
P Nowak, J Rosłon
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 14 (3), 1767-1776, 2013
52013
Last planner system in construction
K Ćwik, J Rosłon
MATEC Web of Conferences 117, 00032, 2017
42017
Decision making with use of AHP method in construction
M Książek, P Nowak, J Rosłon
Czasopismo Techniczne / Technical Transactions, Civil engineering / Budownictwo, 2014
42014
Leonardo da Vinci Projects – Tools for Building Personnel Qualifications Recognition across EU
P Nowak, J Rosłon
Technika Transportu Szynowego – koleje, tramwaje, metro, TTS 10, 471 – 477, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20