Andrzej Jardzioch
Title
Cited by
Cited by
Year
Sterowanie elastycznymi systemami obróbkowymi z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji
A Jardzioch
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, 2009
82009
The optimal sequence of production orders, taking into account the cost of delays
R Dylewski, A Jardzioch, I Krebs
Management and Production Engineering Review 7, 2016
62016
Application of soft computing method to Parkinson’s disease therapy
K Honczarenko, A Jardzioch, A Piegat, J Honczarenko
Proceedings of the Fourth European Congress on Intelligent Techniques and …, 1999
61999
Analiza wpływu planowania procesu produkcyjnego na wykorzystanie maszyn oraz efektywność energetyczną
A Terelak-Tymczyna, A Jardzioch
Mechanik 10, 1306-1307, 2016
52016
Scheduling production orders, taking into account delays and waste
R Dylewski, A Jardzioch
Management and Production Engineering Review, 2014
52014
Analysis of variable changeover times impact on the revenue in manufacturing process
A Jardzioch, B Skobiej
Academic Journal of Manufacturing Engineering 11 (4), 114-117, 2013
52013
Petri net implementation in queue algorithms analysis for flexible manufacturing systems
A Jardzioch, B Skobiej
Foundations of Computing and Decision Sciences 36 (3), 207, 2011
52011
The prioritisation of production orders under the bee colony algorithm
A Jardzioch, K Bulwan
Advances in Manufacturing Science and Technology 37 (4), 2013
42013
Job scheduling problem in a flow shop system with simulated hardening algorithm
A Jardzioch, B Skobiej
Advances in Manufacturing, 101-109, 2018
32018
Problems of control of workpiece flow in a flexible manufacturing system
A Jardzioch
Advances in Manufacturing Science and Technology 32 (1), 29-44, 2008
32008
Modelling and performance evaluation of fractal topology streets network
G Bocewicz, A Jardzioch, Z Banaszak
Distributed Computing and Artificial Intelligence, 13th International …, 2016
22016
Intelligent on-line control of transportation operation in FMS based on genetic-fuzzy approach.
A Jardzioch
Advances in Manufacturing Science and Technology 30 (4), 19-32, 2006
22006
Laboratorium badawcze robotyki i automatyzacji produkcji w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania Politechniki Szczecińskiej
A Berliński, S Jałowicki, A Jardzioch, P Pawlukowicz, M Sosnowski, ...
Pomiary Automatyka Robotyka 8 (9), 10-16, 2005
22005
Application of fuzzy logic for controlling robotized machining systems
A Bodnar, J Honczarenko, A Jardzioch, P Pawlukowicz
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki …, 1998
21998
The improvement of manufacturing process through the use of statistical process control
A JARDzIOCH, W MARCzAK, I Krebs
Journal of Machine Construction and Maintenance-Problemy Eksploatacji, 2018
12018
Selected aspects of crossover and mutation of binary rules in the context of machine learning
A Jardzioch, B Skobiej
Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 39th …, 2018
12018
Determining the minimum sum of production order delays in a two-machine system
A Jardzioch, R Dylewski
Managment and Production Engineering Review 8 (3), 31-39, 2017
12017
Analysis of the problem of optimized material procurement in ERP systems
A Jardzioch, M Wojtalik
Advances in Manufacturing Science and Technology 41 (1), 2017
12017
Simulated Hardening Algorithm Application in Advanced Planning and Scheduling
A Jardzioch, B Skobiej
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 17 (12, cz. 2 Systemy logistyczne w …, 2016
12016
Balansowanie linii produkcyjnej z wykorzystaniem wskaźników techniczno-ekonomicznych
A Jardzioch, A Terelak-Tymczyna, P Pawlukowicz
Mechanik 88 (8-9CD2), 469--478, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20