Emilia Miszewska
Emilia Miszewska
Gdansk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Geodesy
Zweryfikowany adres z pg.gda.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Building Information Modelling as an opportunity and risk for stakeholders involved in construction investment process
B Grzyl, E Miszewska-Urbańska, M Apollo
Procedia engineering 196, 1026-1033, 2017
212017
The life cycle cost of a building from the point of view of environmental criteria of selecting the most beneficial offer in the area of competitive tendering
B Grzyl, E Miszewska, M Apollo
172017
Analysis of the increase of construction costs in urban regeneration projects
M Apollo, E Miszewska-Urbańska
Advances in science and technology research journal 9 (28), 2015
162015
Zarządzanie eksploatacją obiektu w ujęciu kosztów cyklu życia
B Grzyl, M Apollo, E Miszewska-Urbanska, A Kristowski
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 16 (2), 2017
92017
Application of BN in risk diagnostics arising from the degree of urban regeneration area degradation
M Apollo, B Grzyl, E Miszewska-Urbańska
2017 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), 83-88, 2017
62017
Modern management challenges of floating housing development
E Miszewska-Urbańska
Real Estate Management and Valuation 24 (1), 31-40, 2016
62016
Rola nowego tramwaju wodnego w Gdańsku
E Miszewska
Logistyka, 4438-4446, 2014
52014
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności przy użyciu sieci Bayes’a-przykład zastosowania
M Apollo, E Miszewska-Urbańska
Logistyka 6, 2014
52014
The criteria for evaluation and selection the best tender applied by the authorities in Poland and selected EU countries
B Grzyl, M Apollo, E Miszewska, A Kristowski
MATEC Web of Conferences 219 (MATEC Web Conf. Volume 219, 2018 2nd Baltic …, 2018
42018
Analysis and Risk Evaluation on the Case of Alteration, Revitalization and Conversion of a Historic Building in Gdańsk
B Grzyl, A Kristowski, E Miszewska-Urbańska
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245 (8), 082049, 2017
42017
The selected roof covering technologies in the aspect of their life cycle costs
M Apollo, A Siemaszko, E Miszewska-Urbańska
Open engineering 8 (1), 478-483, 2018
32018
A role of an Enterprise Identification Card in a building process of water tourist investments
E Miszewska, A Bolt, M Apollo
E3S Web of Conferences 63, 00001, 2018
22018
Safety of investment process parties in the aspect of construction work contract
B Grzyl, E Miszewska-Urbańska, A Siemaszko
Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2017
22017
Badanie zgodności koncepcji rekreacyjno-turystycznego otwarcia drogi wodnej Oświęcim – Kraków z zasadami zrównoważonego rozwoju
WR Miszewska-Urbańska E., Bolt A., Taraszkiewicz A.
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE 33 (63 (2/II/16 …, 2016
2*2016
Comparative analysis of transport organization and functioning of water trams in Gdansk, Bydgoszcz and Krakow
E Miszewska-Urbańska, M Apollo
Advances in Science and Technology Research Journal 10 (29), 2016
22016
System Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspierającej wykonywanie obowiązków związanych zarządzaniem nieruchomością,(Spatial Information System as a Tool to Perform …
E Miszewska-Urbańska, M Apollo
Logistyka, 12012-12021, 2014
22014
Plan zarządzania jako narzędzie niezbędne w podejmowaniu decyzji związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego dla wodnych budowli inżynierskich
E Miszewska, R Wiśniewski
Inżynieria Morska i Geotechnika, 412-415, 2013
22013
Application of multi-criteria method to assess the usefulness of a hydrotechnical object for floating housing
E Miszewska, M Niedostatkiewicz
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 660 (1), 012015, 2019
12019
Influence of passive house technology on time and cost of construction investment
M Apollo, E Miszewska
E3S Web of Conferences 44, 1-8, 2018
12018
Zagospodarowanie akwenów wodnych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na przykładzie koncepcji otwarcia rekreacyjno-turystycznego drogi wodnej Górnej Wisły
A Bolt, A Taraszkiewicz, R Wiśniewski, E Miszewska
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20