Kadir Varoglu
Kadir Varoglu
Zweryfikowany adres z baskent.edu.tr
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Volunteering for risk: The culture of the Turkish armed forces
AK Varoglu, A Bicaksiz
Armed Forces & Society 31 (4), 583-598, 2005
412005
Psikolojik sermaye, performans, ayrılma niyeti ve iş tatmini etkileşimi: Cinsiyetin düzenleyici rolü
F Çetin, AK Varoğlu
İş ve İnsan Dergisi 2 (2), 105-113, 2015
292015
Turkish–Dutch encounters in peace operations
J Soeters, E Tanercan, K Varoğlu, Ü Siǧri
International peacekeeping 11 (2), 354-368, 2004
292004
Bases of power and conflict intervention strategy: a study on Turkish managers
MK Kozan, C Ergin, K Varoglu
International Journal of Conflict Management, 2014
262014
ÖZELLİKLER BAĞLAMINDA GİRİŞİMCİNİN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖRÜNTÜSÜ
F ÇETİN, AK VAROĞLU
Savunma Bilimleri Dergisi 8 (2), 51-66, 2009
232009
Board composition and organizational performance: Environmental characteristics matter
İ Şener, A Varoğlu, S Aren
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1481-1493, 2011
222011
Accepting death in the military: A Turkish–Dutch comparison
JL Soeters, CE van den Berg, AK Varoğlu, Ü Siğri
International Journal of Intercultural Relations 31 (3), 299-315, 2007
192007
Özel ve kamu bankalarında iş tatminine yönelik bir araştırma
S Güney, A Varoğlu, AM Aktaş
Verimlilik Dergisi 3, 53-76, 1996
191996
In search of modernity and rationality: the evolution of Turkish Military Academy curricula in a historical perspective
M Uyar, AK Varoğlu
Armed Forces & Society 35 (1), 180-202, 2008
142008
DERGİ İÇERİĞİ ARA GÖZ AT
SON SAYI
14*
Örgütsel politika algısının ihmalkârlık üzerindeki etkisinde işten ayrılma niyetinin aracı rolü
U Başar, AK Varoğlu
Yönetim ve Ekonomi 23 (3), 751-765, 2016
122016
Sustainability reports disclosures: Who are the most salient stakeholders?
İ Şener, A Varoğlu, AA Karapolatgil
Elsevier Science BV, 2016
112016
Barış Gücü Operasyonlarında Türkiye-Hollanda Buluşması
J Soeters, E Tanercan, K Varoğlu, Ü SIĞRI
Uluslararası İlişkiler/International Relations, 71-102, 2006
112006
Bilimsel Araştırma Yöntemine Farklı Bir Bakış; Analitik Düşünce-Bütünleşik Düşünce Modellemeleri İle Belirsizlikten Kaçınma ve Güç Mesafesi Araştırması
AK VAROĞLU, N BASIM, Y ERCİL
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 421-444, 2000
82000
Örgütsel değişim ve öğrenme
K Varoğlu, N Basım, HC Sözen, O Yeloğlu, M Sağsan, H Şeşen
İstanbul: Beta Yayıncılık, 2014
62014
Müzakere teknikleri
AK Varoğlu, R Aktaş, U Zel
Ankara: Kara Harp Okulu Basımevi, 1998
61998
Turkish‐Dutch Encounters during Peacekeeping
J Soeters, E Tanercan, A Varoglu, U Sigri
International Peacekeeping 11, 354-68, 2004
52004
İş, yönetim ve diplomasi dünyasında müzakere
AK Varoğlu, Ü Sığrı
Siyasal Kitabevi, Ankara, 2008
42008
Turkish-Dutch encounters during Peacekeeping missions
J Soeters, E Tanerçan, A Varoğlu, U Siğri
42003
İş Modeli Kavramını Tanımlama ve Strateji Kavramı ile Farklılıklarına Yönelik Bir Araştırma
AA BERK, AK VAROĞLU
Savunma Bilimleri Dergisi 12 (2), 95-118, 2013
32013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20