Beata Antoszewska
Beata Antoszewska
dr hab.
Zweryfikowany adres z uwm.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Dziecko z chorobą nowotworową: problemy psychopedagogiczne
B Antoszewska
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2008
292008
Rodzice dzieci przewlekle chorych–wybrane zagadnienia,[w:] B. Antoszewska (red.)
B Antoszewska
Dziecko przewlekle chore. Problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne, 2011
112011
Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej
B Antoszewska, C Kosakowski
Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 10, 2010
62010
Children with Special Educational Needs (SEN) in the Polish Education System.
U Bartnikowska, B Antoszewska
International Journal of Psycho-Educational Sciences 6 (3), 100-106, 2017
42017
Ku czĹ ‚owiekowi: doĹ› wiadczanie relacji z pacjentem w narracjach lekarzy: wybrane zagadnienia pedagogiki leczniczej
B Antoszewska
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2018
32018
Ku człowiekowi
B Antoszewska
Doświadczanie relacji z pacjentem. Wybrane zagadnienia pedagogiki leczniczej …, 2018
32018
Dialog w „trójkącie porozumienia”: relacja lekarz–dziecko–rodzice w sytuacji choroby przewlekłej. Aspekty praktyczne
B Antoszewska, Z Bohdan
Psychoonkologia 21 (4), 142-148, 2017
32017
Porozmawiajmy o starości...
B Antoszewska, U Bartnikowska, K Cwirynkało
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2015
22015
Ból jako stały element choroby nowotworowej dziecka
B Antoszewska
Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 15, 167-176, 2014
12014
Śmierć i umieranie w umysłach osób pozbawionych wolności,„
B Antoszewska, S Przybyliński
Niepełnosprawność”–„Problemy resocjalizacji penitencjarnej i niedostosowania …, 2012
12012
Dziecko/uczeń z chorobą przewlekłą w polskim systemie edukacji
B Antoszewska
Niepełnosprawność-Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 56-72, 2020
2020
Relacja lekarz–dziecko w ocenie rodziców dzieci leczonych na oddziałach onkohematologii dziecięcej
B Antoszewska
Niepełnosprawność-Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 204-217, 2019
2019
Praca nauczyciela szkoły przyszpitalnej w perspektywie procesu inkluzji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-z doświadczeń nauczycieli szkół przyszpitalnych w …
M Moszyńska, B Antoszewska
Niepełnosprawność-Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 106-117, 2019
2019
Relacja z lekarzem w opiniach dzieci i młodzieży hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej
B Antoszewska, A Tobota
Człowiek–Niepełnosprawność–Społeczeństwo 2 (44), 99-110, 2019
2019
Doświadczenia nauczycieli szkół przyszpitalnych w paradygmacie inkluzji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
B Antoszewska, M Moszyńska
Kwartalnik Pedagogiczny 64, 194-206, 2019
2019
Trójstronna relacja: lekarz–dziecko–rodzice. Refleksje po przeglądzie literatury
B Antoszewska
Szkoła Specjalna 80, 245-255, 2019
2019
The tripartite relationship: Physician–Child–Parents. Reflection after a literature review
B Antoszewska
Szkoła Specjalna 80, 245-255, 2019
2019
Patient in the Physician’s Perspective. Narrative Research
B Antoszewska
Seminare. Poszukiwania naukowe 40 (4), 117-131, 2019
2019
Pojęcie „pacjent” w odbiorze lekarzy. Badania narracyjne
B Antoszewska
Seminare. Poszukiwania naukowe 40 (4), 117-131, 2019
2019
Self-interpretation of the Medical Profession: Physicians’ Narratives
B ANTOSZEWSKA
ISSN 2300-391X, 263, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20