Obserwuj
Дзюбановський І.Я.; I.Ya. Dzyubanovsky.
Дзюбановський І.Я.; I.Ya. Dzyubanovsky.
завідувач кафедри хірургії ННІПО ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського,
Zweryfikowany adres z tdmu.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Прицельная сегментарная резекция желудка в хирургическом лечении язвы желудка
ЛА Ковальчук, ИЯ Дзюбановский, ВВ Твердохлеб
Клиническая хирургия 9, 52-55, 1991
291991
Оцінка якості життя пацієнтів після різних типів пахових герніопластик
ІЯ Дзюбановський, ВІ П’ятночка, КГ Поляцко
Український журнал хірургії, 34-39, 2011
132011
Динаміка активності антиоксидантної системи у хворих на гострий поширений перитоніт
ІЯ Дзюбановський, БО Мігенько
Клінічна та експериментальна патологія 6 (3), 38-40, 2007
132007
Роль синдрому ентеральної недостатності у розвитку абдомінального сепсису в хворих на гострий поширений перитоніт
ІЯ Дзюбановський, БО Мігенько
Шпитальна хірургія, 71-73, 2005
132005
Рецидивні дуоденальні виразкові кровотечі: прогнозування і вибір лікувальної тактики
ІЯ Дзюбановський, ІІ Басистюк
Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії 11 (1), 23-24, 2007
122007
Хирургия язвенной болезни у больных пожилого и старческого возраста
ИВ Ярема, ИЯ Дзюбановский, ИИ Басистюк
Вестн. хирургии им. ИИ Грекова 155 (4), 84-88, 1996
111996
Syndrom poliorhannoi nedostatnosti ta yoho korektsiia u khvorykh na hostryi poshyrenyi perytonit [Organ failure syndrome and its correction in patients with acute peritonitis]
IY Dziubanovskyi, BO Mihenko
Ukrayinskyi Zhurnal Khirurhii–Ukrainian Journal of Surgery 2, 56-59, 2009
92009
Синдром поліорганної недостатності та його корекція у хворих на гострий поширений перитоніт
ІЯ Дзюбановський, БО Мігенько
Укр. журн. хірургії, 56-59, 2009
92009
Поліорганна дисфункція у хворих на гострий поширений перитоніт
ІЯ Дзюбановський, БО Мігенько, КГ Поляцко
Харківська хірургічна школа, 27, 2007
92007
Хірургія демпінг синрому
ЛЯ Ковальчук, ІЯ Дзюбановський
92002
Сравнительная оценка методов определения риска операции в возрастном аспекте
ЮТ Коморовский, ИЯ Дзюбановский
Вестник хирургии 125 (11), 9, 1980
81980
Профілактика поглиблення ентеральної недостатності та ендогенної інтоксикації у хворих на гостру непрохідність тонкого кишечника
ІЯ Дзюбановський
Дзюбановський ІЯ, Поляцко КГ (Матеріали науково-практичної конференції …, 2002
72002
УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯ АЛОГЕРНІОПЛАСТИК ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ.
ІЯ Дзюбановський, ВІ П’ятночка
ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, 158, 2017
62017
Динамічний лапароскопічнии адгезіолізис б лікуванні спаикової хвороби очеревини
ІЯ Дзюбановський, ОГ ДИКИЙ
62006
Шпитальна хірургія
ЛЯ Ковальчук, ЮП Спіженко, ВФ Саєнко, ГВ Книшов, МЮ Ничитайло
Тернопіль: Укрмедкнига, 494-504, 1999
61999
Лікувальний алгоритм у хворих на обтураційну жовтяницю не пухлинного генезу
ІЯ Дзюбановський, ММ Галей
Шпитал. хірургія, 49-53, 2008
52008
Міні-інвазивні технології в хірургічному лікуванні ускладнень некротичного панкреатиту
ЛЯ Ковальчук, ІЯ Дзюбановський, РВ Свистун, КГ Поляцко
Шпитальна хірургія, 13-16, 2007
52007
Ендоскопічне стентування жовчних проток у хворих з критичною обтураційною жовтяницею
ІЯ Дзюбановський, ОЯ Савчук, ММ Галій
Шпитал. хірургія, 41-44, 2007
52007
Ішемічно—реперфузійний синдром у хво рих на обтураційну жовтяницю. Хірургічна тактика та медика ментозна корекція
ІЯ Дзюбановський, ІІ Смачило
Харківська хірургічна школа, 77-81, 2007
52007
Цитолітичний синдром при обтураційній жовтяниці
ІЯ Дзюбановський, ІІ Смачило
Здобутки клінічної та експериментальної медицини (збірник матеріалів …, 2007
52007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20