Follow
Ewa Dziedzic
Ewa Dziedzic
Unknown affiliation
Verified email at neostrada.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa
S Medlik, E Dziedzic, A Konieczna-Domanska
Wydaw. Naukowe PWN, 1995
2631995
Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego
E Dziedzic
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 1998
1961998
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce
E Dziedzic, T Skalska
Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa, 15, 2012
582012
Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016
K Celuch, E Dziedzic
Warszawa: Poland Convention Bureau POT, 2016
272016
Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016
K Celuch, E Dziedzic
Warszawa: Poland Convention Bureau POT, 2016
272016
Innowacje w turystyce zdrowotnej
A Rutkowski, E Panfiluk, A Panasiuk, E Dziedzic, E Szymańska
Difin SA, 2017
102017
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych w Polsce
E Dziedzic, T Skalska
Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2013
102013
Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce–Poland Meetings and Events Industry Report
K Celuch, E Dziedzic
Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2013
102013
Raport
K Celuch, E Dziedzic
Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce, 2016
72016
Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu: Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy
E Szymańska, E Panfiluk, E Dziedzic, K Dębkowska, A Kamocki, ...
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Departament Rozwoju Regionalnego, 2015
7*2015
Badania ankietowe profilu społecznego turystów odwiedzających Polskę (miasta i atrakcje turystyczne). Raport z badań
E Dziedzic
Instytut Turystyki, Warszawa, 10, 2005
72005
Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2000
E Dziedzic
Instytut Turystyki, 2003
72003
The attractiveness of the municipalities of the south-western Polish for hotel investors
D Puciato, E Dziedzic
Tourism Economics 23 (3), 702-711, 2017
62017
Metodologiczne podstawy budowy indeksu konkurencyjności w obszarze turystyki w Polsce
E Dziedzic, T Skalska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki …, 2014
62014
Regionalne badania konsumentów usług turystycznych
E Dziedzic
Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2010
62010
Rachunek satelitarny turystyki dla Polski
E Dziedzic
Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007
62007
Turystyka międzynarodowa w Europie i jej wpływ na ofertę transportową
E Dziedzic
Przegląd Komunikacyjny 3, 20-21, 1996
61996
Organisational innovations in health resort-based tourism
E Szymańsk, E Dziedzic, A Rutkowski
Business: Theory and Practice 18, 54-63, 2017
52017
Attractiveness of South-West Poland municipalities for independent hotel investors
D Puciato, E Dziedzic
Tourism Economics 23 (3), 702-711, 2017
52017
Pomiar wielkości ruchu turystycznego w regionie,[in:] E
E Szafrańska, B Włodarczyk, E Dziedzic
Dziedzic (red.), Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, Polska …, 2015
52015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20