Obserwuj
Kinga Pawłowska
Kinga Pawłowska
Zweryfikowany adres z ans.pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Obywatelska partycypacja: migotanie idei,[w:] A. Olech (red.)
KW Frieske, K Pawłowska
Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej …, 2011
92011
Metoda pamiętnikarska w polskiej socjologii wsi–ujęcie antropologiczne
K Pawłowska
Wieś i Rolnictwo 142 (1), 62-84, 2009
62009
Obywatelska partycypacja: migotanie idei,[w:] A
KW Frieske, K Pawłowska
Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu …, 2011
52011
Kapitał społeczny–lek na całe zło?,„
KW Frieske, K Pawłowska
Polityka Społeczna 38 (5-6 (446-447)), 21-26, 2011
52011
Wiejskie habitusy i" nowy kapitalizm"
K Pawłowska
Polityka Społeczna, 18-28, 2010
32010
''The Power of the Weak’:‘Strategies’ of Power and ‘Tactics’ of Resistance in Organization
K PAWŁOWSKA
Social Studies: Theory and Practice 3 (2), 39-60, 2017
22017
Uległość w miejscu pracy: o „prywatyzacji “przestrzeni organizacyjnej.
K Pawłowska
Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 2018
12018
Kobieta wiejska w Pamiętnikach chłopów z lat 30. XX wieku
K Pawłowska
Wieś i Rolnictwo 166 (1 (2)), 51-65, 2015
12015
Nowe perspektywy w badaniach władzy w organizacji
K Pawłowska
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology, 2017
2017
Władza w miejscu pracy
K Pawłowska
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology, 2017
2017
Child Care Benefit 500+ as Component of Local Knowledge: Attempt to Get Insight
K Pawłowska
THE POLISH MONTHLY JOURNAL, 37, 2017
2017
Efektywna i skuteczna przedsiebiorczość społeczna: kalkulator kondycji podmiotów ekonomii społecznej
DZ Bożykowski M., Cupała W., Jasiński M., Jawor-Joniewicz A., Lewandowska Z ...
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Instytut Pracy …, 2015
2015
Dynamizm wiejskich kosmologii: łady społeczne i wizje świata
K Pawłowska
Zeszyty Wiejskie 20, ss. 259-269, 2014
2014
Jeśli partycypacja-...to z panną taką jak ty
FK Pawłowska Kinga
Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki społecznej, ss. 12-26, 2014
2014
Obywatelska partycypacja: migotanie idei
FK Pawłowska Kinga
Partycypacja publiczna: o uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, 2011
2011
Przywództwo w organizacjach non-profit w różnych fazach ich rozwoju
K Pawłowska
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i …, 2004
2004
Wstępna analiza potencjału konkurencyjnego organizacji non-profit w Polsce
K Pawłowska
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i …, 2002
2002
Siła słabych-metodologia badań
K Pawłowska
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology, 0
HOW TO COPE IN THE SYSTEM: SOME TACTICS OF THE INHABITANTS OF SELECTED POLISH VILLAGES1
K Pawłowska
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–19