Obserwuj
Miłosz Łuczak
Miłosz Łuczak
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The development of business networks in the company internationalisation process
M Łuczak, Ł Małys, M Ratajczak-Mrozek, R Szczepański, M Soniewicki, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012
442012
Factors affecting usefulness of triticale grain for bioethanol production
W Obuchowski, Z Banaszak, A Makowska, M Łuczak
Journal of the Science of Food and Agriculture 90 (14), 2506-2511, 2010
442010
Współczesne koncepcje i trendy w branży motoryzacyjnej
M Łuczak, Ł Małys, M Jedlińska, P Senkus, A Skrzypek, R Przybylski, ...
Advertiva, 2016
132016
Internet of Things: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość
P Senkus, A Skrzypek, M Łuczak, A Malinowski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014
11*2014
Agrotechniczne i logistyczne aspekty uprawy pszenicy durum w Polsce
W Obuchowski, A Makowska, M Luczak, H Sulewska
Przegląd Zbożowo-Młynarski 10 (51), 33-34, 2007
82007
Aktywne kształtowanie partnerskich relacji z konsumentami przesłanką przewagi konkurencyjnej na rynku
M Łuczak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 90-96, 2009
42009
Model biznesu wykorzystujący otwartość na współpracę-wdrożenie koncepcji Internet of Things przez firmę Samsung
M Łuczak, P Senkus
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016
22016
Znaczenie czynnika czasu w relacjach przedsiębiorstw podczas procesu internacjonalizacji
M Łuczak
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 234-246, 2012
12012
Social Media in the Process of Establishing Customer Relations on the International Market
M Łuczak, M Soniewicki
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 256-264, 2012
12012
Analiza czynników kształtujących zawartość skrobi w pszenżycie i przydatność tego zboża w produkcji bioetanolu
W Obuchowski, Z Banaszak, A Makowska, M Łuczak
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 13 (4), 8--18, 2008
12008
Ocena procesu wdrażania systemów zarządzania środowiskiem na świecie
P Senkus, A Skrzypek, M Łuczak
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014
2014
Dobre praktyki w kontekście doskonalenia zarządzania gminą funkcjonującą na terenie słabo zurbanizowanym w kontekście marketingu terytorialnego
A Skrzypek, M Łuczak, A Wysokińska-Senkus
Lietuvos Kaimo Vietovių Konkurencingumo Stiprinimas: Geroji Patirtis, 79, 2014
2014
Ocena procesu wdrażania systemów zarządzania środowiskiem na świecie
P Senkus, A Skrzypek, M Łuczak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach …, 2014
2014
Internet of Things: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość
P Senkus, A Skrzypek, M Łuczak, A Malinowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach …, 2014
2014
Makarony wzbogacane w składniki bioaktywne: charakterystyka sensoryczna i żywieniowa
W Obuchowski, M Łuczak, I Pankiewicz
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 19, 237-243, 2014
2014
Produkt czy usługa? Wpływ bezpośrednich relacji przedsiębiorstw z klientami na ofertę firmy
M Łuczak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów …, 2013
2013
Tworzenie relacji z finalnym nabywcą na rynku dóbr konsumpcyjnych
M Łuczak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 209-217, 2011
2011
Analiza wpływu rosnących cen surowców, energii i innych kosztów produkcji na kondycję przemysłu makaronowego
M Luczak, W Obuchowski
Przegląd Zbożowo-Młynarski 5 (55), 2011
2011
Kształtowanie relacji B2B w procesie internacjonalizacji firmy
M Łuczak
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 20-28, 2011
2011
Rola technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce opierającej się na wiedzy
M Soniewicki, M Łuczak
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 197-207, 2011
2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20