Anna Rakowska
Anna Rakowska
Associate Professor of Marie Curie Skłodowska University
Zweryfikowany adres z umcs.lublin.pl
TytułCytowane przezRok
Doskonalenie kompetencji menedżerskich
A Rakowska, A Sitko-Lutek
Wydaw. Naukowe PWN, 2000
2072000
Consumer selection criteria for banks in Poland
C Kennington, J Hill, A Rakowska
International Journal of Bank Marketing 14 (4), 12-21, 1996
1441996
Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach
A Rakowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
1282007
Cognitive style and socialisation: an exploration of learned sources of style in Finland, Poland and the UK
J Hill, A Puurula, A Sitko-Lutek, A Rakowska
Educational Psychology 20 (3), 285-305, 2000
532000
Zarządzanie dla inżynierów
E Masłyk-Musiał, A Rakowska, E Krajewska-Bińczyk
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
242012
Przewaga konkurencyjna i kompetencje polskich przedsiębiorstw w kontekście wymagań stawianych nowoczesnym organizacjom
A Rakowska
Organizacja i zarządzanie 4, 5-20, 2008
162008
Affecting Factors of Public Employees’ Organizational Commitment
SJE Anna Rakowska, Jorge Valdes-Conca
International Journal of Research and Synergy 3 (2014), 5-26, 2014
12*2014
Instances of Corporate Social Responsibility in coal mining: an example of chosen Polish mines
A Rakowska, AM Cichorzewska
Management, Knowledge and Learning International Conference, 393-401, 2012
122012
Strategic approaches to human resources management practice
V Dermol, A Rakowska
ToKnowPress Monographs, 2014
112014
Matching training to the needs of Polish managers
C Kennington, A Sitko-Lutek, A Rakowska, J Griffiths
Management Learning 27 (4), 465-483, 1996
111996
RÓŻNORODNOŚĆ ZASOBÓW LUDZKICH – STAN BADAŃ I WYZWANIA
R Anna
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF …, 2014
9*2014
Centralny elektroniczny rejestr wyborców podstawą reform prawa wyborczego
A Rakowska, M Rulka
Instytut Spraw Publicznych, 2011
92011
Kompetencje współczesnego menadżera, w: E
A Rakowska
Masłyk-Musiał (red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna …, 2005
92005
Wpływ praktyk ZZL na zaangażowanie pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach
D Lewicka, A Rakowska
Nauki o zarządzaniu, 102-115, 2016
82016
Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Model, diagnoza i kształtowanie
A Rakowska
CeDeWu. Sp. z oo, Warszawa, 2013
82013
Kryzysowe przywództwo, czyli kompetencje menedżerskie niezbędne w trudnych czasach
A Rakowska
Organizacja i Zarządzanie 2 (14), 5-18, 2011
82011
Samoocena kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej współczesnych organizacji-wyniki badań [w:] SA Witkowski, T
A Rakowska
Listwan (red.)(2008), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin …, 2008
82008
Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wyd
A Rakowska, A Sitko-Lutek
Naukowe PWN, Warszawa, 88, 2000
82000
Zaangażowanie pracownika a satysfakcja z pracy-modelowanie zależności z wykorzystaniem PLS-SEM
A Rakowska, R Mącik
Przegląd Organizacji, 48-58, 2016
72016
Cultural values and entrepreneurship: Pilot study
J Jakubczak, A Rakowska
Human capital without borders: Knowledge and learning for quality of life …, 2014
72014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20