Anna Rakowska
Anna Rakowska
Associate Professor of Marie Curie Skłodowska University
Verified email at umcs.lublin.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Doskonalenie kompetencji menedżerskich
A Rakowska, A Sitko-Lutek
Wydaw. Naukowe PWN, 2000
2222000
Consumer selection criteria for banks in Poland
C Kennington, J Hill, A Rakowska
International Journal of Bank Marketing, 1996
1721996
Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach
A Rakowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
1402007
Cognitive style and socialisation: an exploration of learned sources of style in Finland, Poland and the UK
J Hill, A Puurula, A Sitko-Lutek, A Rakowska
Educational Psychology 20 (3), 285-305, 2000
582000
Zarządzanie dla inżynierów
E Masłyk-Musiał, A Rakowska, E Krajewska-Bińczyk
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
272012
Strategic approaches to human resources management practice
V Dermol, A Rakowska
ToKnowPress Monographs, 2014
172014
Przewaga konkurencyjna i kompetencje polskich przedsiębiorstw w kontekście wymagań stawianych nowoczesnym organizacjom
A Rakowska
Organizacja i zarządzanie 4, 5-20, 2008
172008
Public sector motivational practices and their effect on job satisfaction: country differences
S de Juana-Espinosa, A Rakowska
European Journal of Management and Business Economics, 2018
162018
Affecting Factors of Public Employees’ Organizational Commitment
SJE Anna Rakowska, Jorge Valdes-Conca
International Journal of Research and Synergy 3 (2014), 5-26, 2014
15*2014
Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich
A Rakowska
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009
132009
Zaangażowanie pracownika a satysfakcja z pracy–modelowanie zależności z wykorzystaniem PLS-SEM,“
A Rakowska, R Mącik
Przegląd organizacji 5, 48-58, 2016
122016
Wpływ praktyk ZZL na zaangażowanie pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach
D Lewicka, A Rakowska
Nauki o zarządzaniu, 102-115, 2016
122016
Cultural values and entrepreneurship: Pilot study
J Jakubczak, A Rakowska
Human capital without borders: Knowledge and learning for quality of life …, 2014
122014
RÓŻNORODNOŚĆ ZASOBÓW LUDZKICH – STAN BADAŃ I WYZWANIA
R Anna
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF …, 2014
12*2014
Instances of Corporate Social Responsibility in coal mining: an example of chosen Polish mines
A Rakowska, AM Cichorzewska
Management, Knowledge and Learning International Conference, 393-401, 2012
112012
Kompetencje współczesnego menedżera
A Rakowska
Masłyk-Musiał (red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna …, 2005
112005
Matching training to the needs of Polish managers
C Kennington, A Sitko-Lutek, A Rakowska, J Griffiths
Management Learning 27 (4), 465-483, 1996
101996
Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Modele, diagnoza i kształtowanie
A Rakowska
CeDeWu. Sp. z oo, Warszawa, 2013
92013
Kryzysowe przywództwo, czyli kompetencje menedżerskie niezbędne w trudnych czasach
A Rakowska
Organizacja i Zarządzanie 2 (14), 5-18, 2011
92011
Kompetencje współczesnego menedżera (in:) Zarządzanie kompetencjami w organizacji, ed
A Rakowska
E. Masłyk-Musiał, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa, 2005
92005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20