Follow
Anna Rakowska
Anna Rakowska
Associate Professor of Marie Curie Skłodowska University
Verified email at umcs.lublin.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Doskonalenie kompetencji menedżerskich
A Rakowska, A Sitko-Lutek
Wydaw. Naukowe PWN, 2000
2412000
Consumer selection criteria for banks in Poland
C Kennington, J Hill, A Rakowska
International Journal of Bank Marketing, 1996
1931996
Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach
A Rakowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
1522007
Cognitive style and socialisation: an exploration of learned sources of style in Finland, Poland and the UK
J Hill, A Puurula, A Sitko-Lutek, A Rakowska
Educational Psychology 20 (3), 285-305, 2000
592000
Zarządzanie dla inżynierów
E Masłyk-Musiał, A Rakowska, E Krajewska-Bińczyk
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
312012
Public sector motivational practices and their effect on job satisfaction: country differences
S de Juana-Espinosa, A Rakowska
European Journal of Management and Business Economics, 2018
282018
Strategic approaches to human resources management practice
V Dermol, A Rakowska
ToKnowPress Monographs, 2014
232014
Wpływ praktyk ZZL na zaangażowanie pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach
D Lewicka, A Rakowska
Nauki o zarządzaniu, 102-115, 2016
182016
Affecting Factors of Public Employees’ Organizational Commitment
SJE Anna Rakowska, Jorge Valdes-Conca
International Journal of Research and Synergy 3 (2014), 5-26, 2014
17*2014
Przewaga konkurencyjna i kompetencje polskich przedsiębiorstw w kontekście wymagań stawianych nowoczesnym organizacjom
A Rakowska
Organizacja i zarządzanie 4, 5-20, 2008
172008
Zaangażowanie pracownika a satysfakcja z pracy—modelowanie zależności z wykorzystaniem PLS-SEM
A Rakowska, R Mącik
Przegląd organizacji, 48-58, 2016
162016
Kluczowe kompetencje pracowników przyszłości w opinii ekspertów międzynarodowych–wyniki badań
A Rakowska, A Sitko-Lutek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 173-185, 2016
162016
Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Modele, diagnoza i kształtowanie
A Rakowska
CeDeWu. Sp. z oo, Warszawa, 2013
162013
Cultural values and entrepreneurship: Pilot study
J Jakubczak, A Rakowska
Human capital without borders: Knowledge and learning for quality of life …, 2014
142014
RÓŻNORODNOŚĆ ZASOBÓW LUDZKICH – STAN BADAŃ I WYZWANIA
R Anna
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF …, 2014
13*2014
Instances of Corporate Social Responsibility in coal mining: an example of chosen Polish mines
A Rakowska, AM Cichorzewska
Management, Knowledge and Learning International Conference, 393-401, 2012
112012
Kompetencje współczesnego menedżera
A Rakowska
Masłyk-Musiał (red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna …, 2005
112005
The role of education and culture in the development of youth entrepreneurship in European Union
J Jakubczak, A Rakowska
Management, Knowledge and Learning Internafional Conference, 997-1003, 2013
102013
Safety culture model and its dimensions on the of example of the coal mines in Poland
A Rakowska, J Szubielska
Management knowledge and learning, 19-21, 2013
102013
Matching training to the needs of Polish managers
C Kennington, A Sitko-Lutek, A Rakowska, J Griffiths
Management Learning 27 (4), 465-483, 1996
101996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20