Stanisław Wierzbicki
Stanisław Wierzbicki
Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Budowlanej
Verified email at il.pw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Projektowanie doczołowych połączeń śrubowych według PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8
A Kozłowski, Z Pisarek, S Wierzbicki
Inżynieria i Budownictwo 65, 193-204, 2009
112009
Projektowanie elementów zginanych według PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-5
M Giżejowski, S Wierzbicki, I Kubiszyn
Inżynieria i Budownictwo 64 (3), 134-145, 2008
112008
Structural failures and monitoring of structural health with use of WiSeNeMONIT system
S Wierzbicki, MA Gizejowski, Z Stachura.
Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and …, 2013
92013
On a Necessity of Monitoring Systems for Sustainable Development of Mechanical and Civil Engineering Infrastructure
M Giżejowski, K Wilde, J Uziak, S Wierzbicki
Botswana Journal of Technology 19 (2), 9-20, 2011
82011
Projektowanie połączeń spawanych według PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8
A Kozłowski, L Ślęczka, S Wierzbicki
Inżynieria i Budownictwo 64, 119-125, 2008
82008
Projektowanie połączeń spawanych według PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8
A Kozłowski, L Ślęczka, S Wierzbicki
Inżynieria i Budownictwo 64, 119-125, 2008
82008
Bezpieczeństwo stalowych konstrukcji szkieletowych w aspekcie normalizacji projektowania w sytuacjach wyjątkowych
M Giżejowski, L Kwaśniewski, S Wierzbicki, W Juszczyk
Inżynieria i Budownictwo 70, 2014
62014
Metoda składnikowa określania według PN-EN 1993-1-8 strukturalnych właściwości spawanych węzłów ramowych konstrukcji stalowych
A Kozłowski, Z Pisarek, S Wierzbicki
Inżynieria i Budownictwo 66 (2), 74-81, 2010
62010
Support structures to pull bridge over the canal lock" Redzinskie" in Wroclaw-design and execution aspects
S Wierzbicki, M Siennicki, K Przybylski, J Pietras, M Gizejowski
Proc. of 12th International Conference on Metal Structures ICMS, 15-17, 2011
52011
Systemy „MONIT” technicznego monitorowania stanu bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Aktualne Problemy Budownictwa Metalowego, Seria: Monografie Zespołu Konstrukcji …
S Wierzbicki, M Giżejowski, L Kwaśniewski
ISBN 978-83-7814-251-5, 0
5
Monitoring konstrukcji stalowych
S Wierzbicki
Cz 2, 60-63, 2016
42016
Koncepcja wykorzystania inklinometrów z czujnikami MEMS do monitorowania obciążenia konstrukcji dachów
M Osiniak, Z Pióro, A Jakubowski, S Wierzbicki
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 7, 41-44, 2016
42016
Modelowanie zjawiska wybuchu w aspekcie oddziaływań wyjątkowych na budynek
M Giżejowski, L Kwaśniewski, S Wierzbicki, W Juszczyk, R Szczerba
Inżynieria i Budownictwo 71, 2015
42015
Wireless Sensor Network Systems for Structural Health Monitoring of Building Structures
M Giżejowski, E Antoszkiewicz, S Wierzbicki, Z Pióro
Proceedings of the 5th International Conference on Structural Health …, 2011
42011
Projektowanie zakładkowych połączeń śrubowych według PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8
A Kozłowski, Z Pisarek, S Wierzbicki
Inżynieria i Budownictwo 64, 496-500, 2008
42008
Możliwość realizacji inklinometru z czujnikiem MEMS dla systemów monitorowania obciążenia konstrukcji dachów
M Osiniak, Z Pióro, A Jakubowski, S Wierzbicki
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 1, 37-42, 2017
32017
Monitoring konstrukcji jako metoda poprawy bezpieczeństwa i optymalizacji kosztów eksploatacji obiektów logistycznych
S Wierzbicki
Logistyka, 6531--6538, CD2, 2015
32015
Błędne założenia projektowe przyczyną awarii konstrukcji hali
W Żółtowski, S Wierzbicki
XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Międzyzdroje, 2007
32007
Analiza numeryczna i badania doświadczalne sprężonych, nakładkowych połączeń śrubowych
J Karczewski, S Wierzbicki, J Witkowski
Konstrukcje Stalowe, CD-CD, 2003
32003
Modelowanie odporności stalowej konstrukcji szkieletowej na zagrożenie wybuchem zewnętrznym i katastrofą postępującą
M Giżejowski, L Kwaśniewski, S Wierzbicki, W Juszczyk, R Szczerba
Inżynieria i Budownictwo 72 (1), 35--39, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20