Obserwuj
Wojciech Stefan Zgliczyński
Wojciech Stefan Zgliczyński
Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Zweryfikowany adres z cmkp.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Public Health Interventions to Mitigate Early Spread of SARS-CoV-2 in Poland
J Pinkas, M Jankowski, Ł Szumowski, A Lusawa, WS Zgliczyński, ...
Medical Science Monitor, 2020
1082020
Sex differences in the frequency of gastrointestinal symptoms and olfactory or taste disorders in 1942 nonhospitalized patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19)
R Sierpiński, J Pinkas, M Jankowski, WS Zgliczyński, W Wierzba, M Gujski, ...
Polish Archives of Internal Medicine, 2020
602020
The Prevalence of Tobacco and E-Cigarette Use in Poland: A 2019 Nationwide Cross-Sectional Survey
J Pinkas, D Kaleta, WS Zgliczyński, A Lusawa, I Wrześniewska-Wal, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 16 (23), 4820, 2019
582019
Dynamics of coronavirus disease 2019 outbreak in Poland: an epidemiological analysis of the first 2 months of the epidemic
F Raciborski, J Pinkas, M Jankowski, R Sierpiński, WS Zgliczyński, ...
Polish Archives of Internal Medicine, 2020
532020
The State of Vaccine Confidence in Poland: A 2019 Nationwide Cross-Sectional Survey
F Furman, WS Zgliczyński, M Jankowski, T Baran, Ł Szumowski, J Pinkas
International Journal of Environmental Research and Public Health 17, 4565, 2020
382020
Nadwaga i otyłość w Polsce
WS Zgliczyński
INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze 227, 1-4, 2017
352017
Alkohol w Polsce
WS Zgliczyński
INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze 11 (215), 1-4, 2016
242016
Cigarette and E-Cigarette Use and Smoking Cessation Practices among Physicians in Poland
M Jankowski, D Kaleta, WS Zgliczyński, J Grudziąż-Sękowska, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 16, 3595, 2019
232019
Attitudes and Knowledge of European Medical Students and Early Graduates about Vaccination and Self-Reported Vaccination Coverage—Multinational Cross-Sectional Survey
OM Rostkowska, A Peters, J Montvidas, TM Magdas, L Rensen, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021
222021
Aktywność społeczna osób starych w Polsce w ramach wolontariatu i uniwersytetów trzeciego wieku
WS Zgliczyński
Studia BAS 30 (2), 129-150, 2012
212012
Knowledge and Beliefs of E-Cigarettes Among Physicians in Poland
WS Zgliczyński, M Jankowski, O Rostkowska, M Gujski, W Wierzba, ...
Medical Science Monitor 25, 6322-6330, 2019
202019
Telemedycyna w Polsce – bariery rozwoju w opinii lekarzy
WS Zgliczyński, J Pinkas, D Cianciara, M Sitarek, T Berdyga, ...
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 19 (Nr 4), 496–499, 2013
162013
Polityka edukacyjna Unii Europejskiej
WS Zgliczyński
Studia BAS 22 (2), 65-88, 2010
162010
Nieprawdziwe informacje w zakresie szczepień ochronnych jako wyzwanie dla zdrowia publicznego
A Lusawa, J Pinkas, WS Zgliczyński, M Mazurek, W Wierzba
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 17 (1), 40-45, 2019
152019
Polityka społeczna w Europie – ewolucja i rozwiązania modelowe
WS Zgliczyński
Studia BAS 50, 37-58, 2017
152017
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Raport z badań
G Gołębiowski, M Korolewska, G Ciura, A Grycuk, R Piotr, U Smołkowska, ...
Wydawnictwo Sejmowe, 2013
15*2013
Current Applications and Selected Technical Details of Dual-Energy X-Ray Absorptiometry
P Sawicki, M Tałałaj, K Życińska, WS Zgliczyński, W Wierzba
Medical Science Monitor, 2021
142021
Voluntary Smoke-Free Home Rules and Exposure to Secondhand Smoke in Poland: A National Cross-Sectional Survey
M Jankowski, J Pinkas, WS Zgliczyński, D Kaleta, W Wierzba, M Gujski, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 17, 2020
142020
WHO Raport: Reducing childhood obesity in Poland by effective policies
V Kovacs, D Śliż, M Brzeziński, WS Zgliczyński, E Jaśniewska, D Parol
12*2017
Kadry medyczne w Polsce
WS Zgliczyński
INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze 210, 1-4, 2016
122016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20