Kamila Bielawska
Title
Cited by
Cited by
Year
Dodatkowy system emerytalny w Polsce–diagnoza i rekomendacje zmian
J Rutecka, K Bielawska, R Petru, S Pieńkowska-Kamieniecka, ...
Towarzystwo Ekonomistow Polskrich, 2014
452014
Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules
K Bielawska, A Chłoń-Domińczak, D Stańko
DOI: 10.13140/RG.2.1.3704.1688, 1-106, 2015
322015
Ubezpieczenia
redakcja naukowa Iwanicz-Drozdowska M.
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
18*2013
Sustainability of structural pension reforms in the CEE countries experiences and lessons for the future
K Bielawska
Wiadomości Ubezpieczeniowe 4, 2014
82014
Rola pozaskładkowych źródeł w finansowaniu świadczeń z ubepzieczenia społecznego wypłacanych z Funduszu Ubepzieczeń Społecznych
K Bielawska
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 2 (ISSN - 1731 - 0725), 3-16, 2016
62016
Skutki finansowe odwrotu od reformy emerytalnej z 1999 roku dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
K Bielawska
Dylematy teorii i praktyki UBEZPIECZEŃ, 283-292, 2015
52015
Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową
K Piech, G Szczodrowski
Instytut Wiedzy, 2002
42002
Aktualna sytuacja na rynku pracy wśród osób starszych a wiek emerytalny w Unii Europejskiej
K Bielawska, S Pieńkowska-Kamieniecka
Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagadnienia, 86-98, 2015
32015
Ewolucja reguł fiskalnych zawartych w korekcyjnej części Paktu Stabilności i Wzrostu
K Bielawska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012
32012
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne: Wybrane zagadnienia ekonomiczne
W Sułkowska
Wolters Kluwer, 2011
32011
Miary adekwatności świadczeń emerytalnych-czy obecne standardy odpowiadają wyzwaniom przyszłości?
K Bielawska
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 2018
22018
Adekwatność emerytur w świetle zmian polskiego systemu emerytalnego
K Bielawska
Zarządzanie i Finanse 14 (2016 (4)), 31-44, 2016
22016
Policy reversals in Central and Eastern European funded pension systems. What are the reasons for downsizing CEE pension funds
K Bielawska, A Chłoń-Domińczak, D Stańko
NCN project report, 2016
22016
ZMIANY W POLSKIM SYSTEMIE EMERYTALNYM W ŚWIETLE BIAŁEJ KSIĘGI: AGENDA NA RZECZ ADEKWATNYCH, BEZPIECZNYCH I STABILNYCH EMERYTUR
K Bielawska
Optimum: studia ekonomiczne 1 (2014), 103-114, 2014
22014
ZMIANY W POLSKIM SYSTEMIE EMERYTALNYM W ŚWIETLE BIAŁEJ KSIĘGI: AGENDA NA RZECZ ADEKWATNYCH, BEZPIECZNYCH I STABILNYCH EMERYTUR
K Bielawska
Optimum: Studia ekonomiczne 1 (2014), 103-114, 2014
22014
Zmiany w polskim systemie emerytalnym w świetle Białej Księgi:" Agenda na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur"
K Bielawska
Optimum. Studia ekonomiczne, s. 103-114, 2014
22014
The Impact of the Fiscal Situation on Retreat from the Mandatory Pension Funds in the Countries of Central and Eastern Europe: the Case Study of Hungary and Poland
K Bielawska
Pension Reforms - Comparison and Evaluation, ed. M.Szczepański,, 2013
22013
Wpływ reformy systemu emerytalnego na rozwój polskiego rynku finansowego
K Bielawska
Transformacja Gospodarki, 215-225, 1998
21998
Retirement decisions of seniors in Poland in the light of the qualitative research
K Bielawska
European Financial Systems 2018, 39, 2018
12018
Ubezpieczenia emerytalne
K Bielawska
Ubezpieczenia, red. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, 310-323, 2018
1*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20