Mariusz Sokołowicz
Mariusz Sokołowicz
Verified email at uni.lodz.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Region w gospodarce opartej na wiedzy: kapitał ludzki-innowacje-korporacje transnarodowe
A Nowakowska, Z Przygodzki, ME Sokołowicz
Difin, 2011
942011
Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń - bliskość - instytucje
M Sokołowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
382015
Region wobec procesów globalizacji: terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych:(na przykładzie regionu łódzkiego)
ME Sokołowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
292008
Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjonalne
M Sokołowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
21*2013
Łódzka metropolia
A Jewtuchowicz, M Wójcik
Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 2010
202010
Łódzka metropolia
A Suliborski, Z Przygodzki
Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 2010
162010
W kierunku nowej polityki regionalnej
M Sokołowicz
Rozważania nad przyszłym kształtem polityki regionalnej w Polsce. W …, 2008
132008
Tożsamość i wizerunek dużego miasta wobec międzynarodowej mobilności osób dobrze wykształconych. Przykład Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni
ME Sokołowicz, EM Boryczka
Politechnika Poznańska, 2011
112011
Ekonomia miasta,[w:] Nowakowska A.(red.)
ME Sokołowicz, J Zasina
EkoMiasto# Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój …, 2016
9*2016
Is the community of Łódź informed about living in creative city? City of Łódź’branding strategy and its perception
ME Sokołowicz
University of Economics in Katowice, 2013
92013
Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym [in:] Kapitał ludzki–innowacjeprzedsiębiorczość SOOIPP, Annual 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, KB Matusiak
A Nowakowska, Z Przygodzki, ME Sokołowicz
Zeszyty Naukowe, 2009
82009
Benchmarking klastrów
A Nowakowska, Z Przygodzki, M Sokołowicz, J Chądzyński, K Matusia, ...
Opracowanie i opis metodyki benchmarkingu klastrów w Polsce. PARP, Warszawa, 2008
82008
Peculiarities of corporate social responsibility development in the monotowns in post-communist countries
I Blam, K Vitálišová, K Borseková, M Sokołowicz
Social Responsibility Journal 12 (1), 463-483, 2016
72016
Logistyka miejska i transport zrównoważony,[w:] Ekomiasto i Gospodarka
ME Sokołowicz, Z Przygodzki
Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, 2016
62016
Strategie lokalne wobec korporacji transnarodowych jako czynnik integracji lub dezintegracji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego,[in:] A
ME Sokołowicz
Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Biblioteka …, 2010
62010
W kierunku nowej polityki regionalnej? Rozważania nad przyszłym kształtem polityki regionalnej w Polsce;[in:] Polityka spójności. Ocena i wyzwania
ME Sokołowicz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsaw, 2008
62008
Are Poland and Ukraine gravity centres for each other? Study on the labour migration patterns
ME Sokołowicz, I Lishchynskyy
Comparative economic research 21 (1), 45-65, 2018
52018
Marka Łodzi jako czynnik budujący tożsamość Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.[in:] A
EM Boryczka, ME Sokołowicz
Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Katedra …, 2010
52010
Student cities or cities of graduates? The case of Lodz and its students declared preferences
ME Sokołowicz
Population, Space and Place 25 (2), e2177, 2019
42019
Rewitalizacja miast z perspektywy ekonomicznej. Refleksje teoretyczne i ich konsekwencje dla praktyki planowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych
ME Sokołowicz
Gospodarka w praktyce i teorii 45 (4), 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20