Mariusz Sokołowicz
Mariusz Sokołowicz
Verified email at uni.lodz.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Region w gospodarce opartej na wiedzy: kapitał ludzki-innowacje-korporacje transnarodowe
A Nowakowska, Z Przygodzki, ME Sokołowicz
Difin, 2011
922011
Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń - bliskość - instytucje
M Sokołowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
432015
Region wobec procesów globalizacji: terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych:(na przykładzie regionu łódzkiego)
ME Sokołowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
31*2008
Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjonalne
ME Sokołowicz
Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
20*2013
Łódzka metropolia
A Jewtuchowicz, M Wójcik
Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 2010
172010
W kierunku nowej polityki regionalnej
M Sokołowicz
Rozważania nad przyszłym kształtem polityki regionalnej w Polsce. W …, 2008
142008
Student cities or cities of graduates? The case of Lodz and its students declared preferences
ME Sokołowicz
Population, Space and Place 25 (2), e2177, 2019
132019
Łódzka metropolia
A Suliborski, Z Przygodzki
Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 2010
132010
Peculiarities of corporate social responsibility development in the monotowns in post-communist countries
I Blam, K Vitálišová, K Borseková, M Sokołowicz
Social Responsibility Journal 12 (1), 463-483, 2016
122016
Is the Community of Łódź Informed about Living in Creative City? City of Łódź'Branding Strategy and Its Perception
ME Sokołowicz
Studia Ekonomiczne 149, 256-267, 2013
102013
Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym [in:] Kapitał ludzki–innowacjeprzedsiębiorczość SOOIPP, Annual 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, KB Matusiak
A Nowakowska, Z Przygodzki, ME Sokołowicz
Zeszyty naukowe, 2009
102009
Are Poland and Ukraine gravity centres for each other? Study on the labour migration patterns
ME Sokołowicz, I Lishchynskyy
Comparative economic research 21 (1), 45-65, 2018
92018
Ekonomia miasta,[w:] Nowakowska A.(red.)
ME Sokołowicz, J Zasina
EkoMiasto# Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój …, 2016
92016
Tożsamość i wizerunek dużego miasta wobec międzynarodowej mobilności osób dobrze wykształconych. Przykład Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni
ME Sokołowicz, EM Boryczka
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka, 45-56, 2011
92011
Benchmarking klastrów
A Nowakowska, Z Przygodzki, M Sokołowicz, J Chądzyński, K Matusia, ...
Opracowanie i opis metodyki benchmarkingu klastrów w Polsce. PARP, Warszawa, 2008
82008
Logistyka miejska i transport zrównoważony,[w:] Ekomiasto i Gospodarka
ME Sokołowicz, Z Przygodzki
Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, 2016
62016
The value of ambiguous architecture in cities. The concept of a valuation method of 20th century post-socialist train stations
ME Sokołowicz, Z Przygodzki
Cities 104, 102786, 2020
52020
Strategie lokalne wobec korporacji transnarodowych jako czynnik integracji lub dezintegracji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego,[in:] A
ME Sokołowicz
Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Biblioteka …, 2010
52010
W kierunku nowej polityki regionalnej? Rozważania nad przyszłym kształtem polityki regionalnej w Polsce;[in:] Polityka spójności. Ocena i wyzwania
ME Sokołowicz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsaw, 2008
52008
Udogodnienia miejskie–element publicznego wymiaru zasobów mieszkaniowych
ME Sokołowicz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 6 (332), 125-143, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20