Mariusz Sokołowicz
Mariusz Sokołowicz
Verified email at uni.lodz.pl
TitleCited byYear
Region w gospodarce opartej na wiedzy: kapitał ludzki-innowacje-korporacje transnarodowe
A Nowakowska, Z Przygodzki, ME Sokołowicz
Difin, 2011
732011
Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń - bliskość - instytucje
M Sokołowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
322015
Region wobec procesów globalizacji: terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych:(na przykładzie regionu łódzkiego)
ME Sokołowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
302008
Łódzka metropolia
A Jewtuchowicz, M Wójcik
Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 2010
202010
Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjonalne
M Sokołowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
19*2013
W kierunku nowej polityki regionalnej? Rozważania nad przyszłym kształtem polityki regionalnej w Polsce.[Towards a new regional policy? Deliberations on the future form of …
M Sokołowicz
Polityka spójności–ocena i wyzwania.[Cohesion policy–evaluation and …, 2008
122008
Ekonomia miasta,[w:] A. Nowakowska (red.)
ME Sokołowicz, J Zasina
EkoMiasto# Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój …, 2016
102016
Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym [in:] Kapitał ludzki–innowacjeprzedsiębiorczość SOOIPP, Annual 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, KB Matusiak
A Nowakowska, Z Przygodzki, ME Sokołowicz
Zeszyty naukowe, 2009
102009
Is the community of Łódź informed about living in creative city? City of Łódź’branding strategy and its perception
ME Sokołowicz
University of Economics in Katowice, 2013
92013
Region w gospodarce globalnej–bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój regionu,[w:] A
ME Sokołowicz
Nowakowska, Z. Przygodzki, ME Sokołowicz (red.), Region w gospodarce opartej …, 2011
82011
Benchmarking klastrów, opracowanie i opis metodyki benchmarkingu klastrów w Polsce
A Nowakowska, Z Przygodzki, M Sokołowicz, J Chądzyoski, K Matusiak, ...
PARP, Warszawa, 2010
82010
Łódzka metropolia
A Suliborski, Z Przygodzki
Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 2010
72010
Logistyka miejska i transport zrównoważony,[w:] Ekomiasto i Gospodarka
ME Sokołowicz, Z Przygodzki
Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, 2016
62016
Peculiarities of corporate social responsibility development in the monotowns in post-communist countries
I Blam, K Vitálišová, K Borseková, M Sokołowicz
Social Responsibility Journal 12 (1), 463-483, 2016
62016
Tożsamość i wizerunek dużego miasta wobec międzynarodowej mobilności osób dobrze wykształconych. Przykład Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni
ME Sokołowicz, EM Boryczka
Politechnika Poznańska, 2011
62011
Strategie lokalne wobec korporacji transnarodowych jako czynnik integracji lub dezintegracji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego,[in:] A
ME Sokołowicz
Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Biblioteka …, 2010
62010
Marka Łodzi jako czynnik budujący tożsamość Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.[in:] A
EM Boryczka, ME Sokołowicz
Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Katedra …, 2010
62010
Rewitalizacja miast z perspektywy ekonomicznej. Refleksje teoretyczne i ich konsekwencje dla praktyki planowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych
ME Sokołowicz
Gospodarka w Praktyce i Teorii 45, 57-68, 2017
52017
Region wobec procesów globalizacji–terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego)
ME Sokołowicz
52013
W kierunku nowej polityki regionalnej? Rozważania nad przyszłym kształtem polityki regionalnej w Polsce;[in:] Polityka spójności. Ocena i wyzwania
ME Sokołowicz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsaw, 2008
52008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20