Obserwuj
Rafał Żelazny
Rafał Żelazny
University of Economics in Katowice/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zweryfikowany adres z ue.katowice.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Measuring innovation and institution: the creative economy index
R Żelazny, J Pietrucha
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 12 (1), 43-62, 2017
862017
A model of success factors for e-government adoption-the case of Poland.
E Ziemba, T Papaj, R Żelazny
Issues in Information Systems 14 (2), 2013
832013
Factors influencing the success of e-government
E Ziemba, T Papaj, R Żelazny, M Jadamus-Hacura
Journal of Computer Information Systems 56 (2), 156-167, 2016
672016
TFP spillover effects via trade and FDI channels
RŻ Jacek Pietrucha
Economic Research-Ekonomska Istrazivanja 32, 2019
38*2019
Information society and knowledge economy–essence and key relationships
R Żelazny
Journal of Economics and Management 20, 5-22, 2015
332015
Koniunktura gospodarcza: od bańki internetowej do kryzysu subprime
J Czech-Rogosz, J Pietrucha, R Żelazny
Wydawnictwo CH Beck, 2009
192009
Determinants and measurement of smart growth: evidence from Poland
R Żelazny
Journal of International Studies 10 (1), 34-45, 2017
182017
Import and FDI as channels of international TFP spillovers
J Pietrucha, R Żelazny, M Kozłowska, O Sojka
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 13 (1), 55-72, 2018
152018
Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce–diagnoza stanu według Knowledge Assessment Methodology 2006
R Żelazny
Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i …, 2006
122006
Measuring the information society in Poland-Dilemmas and a quantified image
E Ziemba, R Żelazny
2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 1185-1192, 2013
112013
New perspectives on information society: The maturity of research on a sustainable information society
E Ziemba, T Papaj, R Zelazny
Online Journal of Applied Knowledge Management (OJAKM) 1 (1), 52-71, 2013
112013
Building and evaluating classification framework of critical success factors for e-government adoption
E Ziemba, T Papaj, R Zelazny, M Jadamus-Hacura
European Conference on e-Government, 341-350, 2015
102015
Nowa gospodarka: mity i rzeczywistość
R Żelazny
Od fascynacji do naukowego poznania, 87-104, 2003
102003
Społeczeństwo informacyjne–projekty i przedsięwzięcia w województwie śląskim
E Ziemba, R Żelazny
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 553-577, 2013
82013
Ekonomia wieku informacji i wiedzy-w kierunku teorii gospodarki wiedzy i nowej specjalizacji
R Żelazny
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 73-104, 2011
82011
Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego-implikacje dla rozwoju gospodarczego
R Żelazny
Studia Ekonomiczne, 45-58, 2015
72015
Wybrane mierniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Problemy pomiaru na poziomie regionalnym
R Żelazny
Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy …, 2010
72010
Wiedza jako determinanta rozwoju gospodarczego–problemy i kontrowersje w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy
R Żelazny
W: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy …, 2006
72006
Interdependence of innovations and institutions: consequences for GDP growth
J Pietrucha, R Żelazny
Ekonomista, 527-543, 2017
62017
Społeczeństwo informacyjne. Raport Obserwatorium ICT
R Żelazny
Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”, Gliwice, 2013
62013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20