Dominik Batorski
Title
Cited by
Cited by
Year
Diagnoza społeczna 2011. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych
D Batorski
Contemporary Economics 5 (3), 299-327, 2011
120*2011
7. Polacy wobec technologii cyfrowych--uwarunkowania dostepnosci i sposobow korzystania
D Batorski
Contemporary Economics 7, 328-353, 2013
982013
Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych
D Batorski
Diagnoza społeczna 2009: Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J …, 2009
96*2009
Prowadzenie badań przez Internet-podstawowe zagadnienia metodologiczne
D Batorski, M Olcoń-Kubicka
Studia Socjologiczne, 99, 2006
892006
Three dimensions of the public sphere on Facebook
D Batorski, I Grzywińska
Information, Communication & Society 21 (3), 356-374, 2018
862018
Technologies and media in households and lives of Poles
D Batorski
Contemporary Economics 9 (4), 367-389, 2015
65*2015
Employment flexibility and job security as determinants of job satisfaction: the case of Polish knowledge workers
A Wilczyńska, D Batorski, JT Sellens
Social Indicators Research 126 (2), 633-656, 2016
612016
Internet a nierówności społeczne
D Batorski
Studia socjologiczne, 107, 2005
522005
Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarzadzania
D Batorski, M Zdziarski
Problemy zarządzania, 157-185, 2009
512009
From online familiarity to offline trust: How a virtual community creates familiarity and trust between strangers
P Zaphiris, CS Ang
Social computing and virtual communities, 195-220, 2009
482009
Między alienacją a adaptacją: Polacy w wieku 50+ wobec internetu
D Batorski, D Czerniawska, W Fenrich, W Kowalik, P Kubicki, ...
UPC Polska, 2010
45*2010
Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych
RM Społecznego
432013
Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020
D Batorski, A Płoszaj, J Jasiewicz, D Czerniawska, K Peszat
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2012
412012
Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno–komunikacyjnych
D Batorski
Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, 2007
37*2007
Wykluczenie cyfrowe w Polsce
D Batorski
Studia BAS, 223, 2009
362009
Społeczna przestrzeń internetu
D Batorski, M Marody, A Nowak
Academica, 2006
36*2006
Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji
D Batorski
Środowisko i warsztat ewaluacji, pod redakcją A. Haber i M. Szałaja. PARP …, 2008
31*2008
Wprowadzenie do socjologii Internetu
D Batorski, K Olechnicki
Studia Socjologiczne 3 (186), 5-14, 2007
252007
Ku społeczeństwu informacyjnemu
D Batorski
W: J. Czapiński i T. Panek (red.), Diagnoza społeczna, 195-235, 2003
232003
Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej
D Batorski, E Bendyk, M Filiciak, A Płoszaj
Diagnoza, prognozy, strategie reakcji, MGG Conferences, Warszawa, 2012
222012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20