Andrzej Toruń
Andrzej Toruń
Railway Research Institute
Verified email at ikolej.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The analysis of open transmission standards in railway control and management
A Lewiński, T Perzyński, A Toruń
International Conference on Transport Systems Telematics, 10-17, 2012
352012
Modeling of reliability and safety at level crossing including in polish railway conditions
L Bester, A Toruń
International Conference on Transport Systems Telematics, 38-47, 2014
202014
The changeable block distance system analysis
A Lewiński, A Toruń
International Conference on Transport Systems Telematics, 67-74, 2010
142010
Risk analysis as a basic method of safety transmission system certification
A Lewiński, A Toruń, T Perzyński
International Conference on Transport Systems Telematics, 47-53, 2011
102011
European rail traffic management system (ERTMS)
J Młyńczak, A Toruń, L Bester
Intelligent Transportation Systems–Problems and Perspectives, 217-242, 2016
82016
„Methods of Implementation of the Open Transmission in Railway Control Systems”(Sposoby realizacji transmisji otwartej w systemach sterowania ruchem kolejowym)
A Lewiński, A Toruń, L Bester
Logistyka 3, 2011
82011
THE APPLICATION OF PUBLIC RADIO TRANSMISSION STANDARDS IN INNOVATIVE RAILWAY AUTOMATION SYSTEMS/WYKORZYSTANIE PUBLICZNYCH STANDARDÓW TRANSMISJI RADIOWEJ W INNOWACYJNYCH …
A Lewiński, Z Łukasik, A Toruń
Journal of KONBiN 26 (1), 123-136, 2013
72013
Szacowanie funkcjonalności i bezpieczeństwa systemów sterowania ruchem kolejowym
A Toruń, L Bester, M Siergiejczyk
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 475--484, 2013
72013
Mathematical modelling of control command and signalling systems
L Bester, A Toruń
Transport Means-Proceedings of the International Conference 2, 532-536, 2015
62015
Tendencje rozwojowe systemów srk w ciągu ostatnich lat
A Lewiński, T Perzyński, A Toruń
Problemy Kolejnictwa, 23-43, 2011
62011
Nowoczesny system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)
A Białoń, P Gradowski, A Toruń
Problemy Kolejnictwa, 137-170, 2009
62009
Communications-based train control system-Concept based on WiFi LAN network
A Toruń, L Sokołowska, M Jacyna
Transport Means-Proceedings of the International Conference Volume 2019, 911-915, 2019
52019
Sposoby realizacji transmisji otwartej w systemach sterowania ruchem kolejowym
A Lewiński, A Toruń, L Bester
Logistyka, 2011
52011
Koncepcja wdrożenia interoperacyjności w zakresie sterowania ruchem kolejowym (ERTMS) na PKP–Etap I
A Białoń, P Gradowski, A Toruń
Temat CNTK, 2003
52003
Efficiency analysis of train monitoring system applying the changeable block distance method
A Toruń, A Lewiński
International Conference on Transport Systems Telematics, 178-187, 2013
42013
The safety analysis in the open transmission standards in railway applications
A Lewiński, A Toruń, L Bester
Archives of Transport System Telematics 4, 26-30, 2011
32011
Informacja przestrzenna w procesie sterowania ruchem kolejowym
A Toruń, A Lewiński
Logistyka, 2010
32010
Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej: infrastruktura, sterowanie, energia, tabor: wymagania europejskie i komplementarne wymagania polskie
M Pawlik, P Combik, Z Durzyński, F Elżanowski, I Góra, M Kowalski, ...
Kurier Kolejowy, 2017
22017
ERTMS/ETCS jako metoda poprawy funkcjonalności i przepustowości na liniach kolejowych
A Lewiński, A Toruń, P Gradowski
Logistyka 4, 2015
22015
Metody osiągania bezpieczeństwa transmisji w bezprzewodowych systemach automatyki kolejowej
A Toruń, L Bester, P Gołąbek
Logistyka, 6377--6383, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20