Obserwuj
Anna M. Hełka
Anna M. Hełka
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Psychological consequences of money and money attitudes in dictator game
A Gąsiorowska, A Hełka
Polish Psychological Bulletin, 2012
442012
Meeting the needs of young adolescents: ABBL anti-bullying program during middle school transition
M Wójcik, AM Hełka
Psychological reports 122 (3), 1043-1067, 2019
232019
Validity and reliability of the Polish online and pen-and-paper versions of the Somatoform Dissociation Questionnaires (SDQ-20 and PSDQ-5)
IJ Pietkiewicz, AM Helka, R Tomalski
European Journal of Trauma & Dissociation 3 (1), 23-31, 2019
102019
Trening współpracy/rywalizacji jako forma wpływu na zachowanie ludzi w dwuosobowej grze zaufania
T Zaleśkiewicz, A Hełka
Decyzje, 2007
102007
Zapobieganie wykluczeniu rówieśniczemu w gimnazjum
M Wójcik, A Hełka, B Kozak, M Błońska, A Garbarciuk, M Małczak
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
92015
Validity and reliability of the revised Polish online and pen-and-paper versions of the Dissociative Experiences Scale (DESR-PL)
IJ Pietkiewicz, AM Hełka, R Tomalski
European Journal of Trauma & Dissociation 3 (4), 235-243, 2019
82019
The influence of the emotion of disgust on attitudes towards a product and purchase decisions
AM Hełka, I Stefanowicz
Psychologia Ekonomiczna-wydawnictwo archiwalne, 5-13, 2017
42017
Social norms in the process of incurring and repaying financial liabilities among Poles with various indebtedness experiences
AM Hełka, M Wójcik
Polish Psychological Bulletin 50 (1), 54-62, 2019
32019
Does experiencing poverty and lower economic status make us less pro-ecological?
KN Anna Hełka, Maria Amin. Alicja Fober, Justyna Jonak, Sabina Krzemińska
Polish Psychological Bulletin 46 (1), 26-33, 2015
32015
Gender differences in allocation choices made by children aged 5 to 6
T Zaleskiewicz, A Hełka
Polish Psychological Bulletin, 2011
32011
Predictors of the Propensity to Incur Loans for Varying Purposes in the Future
AM Hełka, D Maison
EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL 24 (1), 1114-1128, 2021
22021
Wpływ wypalenia zawodowego policjantów na poziom realizacji zadań w społeczności lokalnej–możliwości ograniczenia zjawiska
B Lach, A Hełka
Człowiek w społeczności lokalnej. Partycypacja, zasoby, aktywizacja, 107-123, 2016
22016
Postrzeganie przez nauczycieli problemu przemocy rówieśniczej i jej przeciwdziałania w środowisku szkolnym
M Wójcik, A Hełka, B Kozak, A Wośko, M Błońska
Czasopismo Psychologiczne, 2, 2016
22016
Człowiek w społeczności lokalnej: partycypacja, zasoby, aktywizacja
A Bańka, K Popiołek, J Płachetka, M Wójcik, A Hełka
Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2016
12016
Tworzenie pozytywnego klimatu klasy gimnazjalnej jako czynnik zapobiegający wykluczeniu i przemocy rówieśniczej. W: A. Bańka, K. Popiołek, M. Wójcik, A. Hełka, J. Płachetka (red.)
M Wójcik
Człowiek w społeczności lokalnej–partycypacja, zasoby, aktywizacja, 89-104, 2016
12016
Social Norms Concerning Financial Liability for Various Indebtedness Experiences and Borrowing Plans: Evidence from Poland
M Helka, Anna, T Grzyb
EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL 24 (3B), 22-35, 2021
2021
Sprawozdanie z X Konferencji „Psychologia Ekonomiczna” Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, 12–13 maja 2016 r., Katowice
A Hełka
Psychologia Ekonomiczna-wydawnictwo archiwalne, 61-62, 2016
2016
Wpływ kolejności prezentacji cen i formy płatności na wybory konsumenckie
E Hełka, Anna, Ślimak
Decyzje 25, 43-66, 2016
2016
Sprawozdanie z konferencji ASPE
A Hełka
Decyzje, 105-108, 2016
2016
Social innovation to mitigate peer group exclusion in education
M Wójcik, A Hełka, B Kozak, M Błońska, A Garbarciuk, M Małczak
Educational Research Institute, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20