Maciej Marmola
Title
Cited by
Cited by
Year
Nowe partie w systemie partyjnym–specyfika Polski
M Marmola
Polityka i Społeczeństwo 12 (3), 83-92, 2014
82014
Nowe partie polityczne w Polsce, Czechach i na Słowacji z perspektywy geografii wyborczej
M Marmola
Political Preferences, 57-72, 2017
42017
Homogeniczność społeczeństwa a poparcie dla nowych partii w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
M Marmola
Pisma Humanityczne 13, 183-198, 2015
32015
Ciągłość czy zmiana?–o szansach nowych partii w Polsce
M Marmola
Preferencje Polityczne 8, 75-84, 2014
32014
Partycypacja polityczna kobiet a wprowadzenie ustawowych kwot wyborczych
M Marmola, A Olszanecka
Preferencje Polityczne 3, 195-214, 2012
32012
Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej
M Marmola
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
22020
Nowe partie w państwach Europy Środkowo-Wschodniej – w poszukiwaniu czynników sukcesu wyborczego
M Marmola
Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg …, 2017
22017
Społeczne postrzeganie instytucji recall i weta ludowego w warunkach polskich
M Marmola
Political Preferences, 109-120, 2015
22015
Porównanie skuteczności referendum lokalnych w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego w Polsce i województwie śląskim
M Marmola
Vademecum Śląsk, 65-81, 2014
22014
Odbiór programów partii politycznych a partycypacja polityczna młodzieży
M Marmola
Polityka w opinii młodych. Idee-Instytucje-Obywatele, 87-103, 2012
2*2012
New parties in the party systems of Central and Eastern European countries: the factors of electoral success
M Marmola
Athenaeum 63 (3), 50-65, 2019
12019
Nastawienie do imigrantów a mechanizm powstawania nowych partii politycznych–przypadek Polski
M Marmola
Political Preferences 12, 89-104, 2016
12016
Społeczny odbiór Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry
M Marmola, A Olszanecka
Preferencje Polityczne 5, 115-130, 2013
12013
Efektywność komunikowania politycznego za pośrednictwem mediów społecznościowych na szczeblu lokalnym: studium prezydentów miast wybranych na kadencję 2014–2018
M Marmola
Kultura - Media - Teologia 46, 78-95, 2021
2021
Poziom reprezentatywności partii politycznych i zapotrzebowanie na nowe ugrupowania w polskim systemie partyjnym
M Marmola
Wrocławskie Studia Politologiczne 29, 49-57, 2020
2020
Gender Differences in Reactions to TV Political Advertising: An Empirical Study of the 2015 Presidential Election in Poland
A Olszanecka-Marmola, M Marmola
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K–Politologia 27 (2 …, 2020
2020
Negative TV advertising in the 2016 US presidential campaign
A Olszanecka-Marmola, M Marmola
Res Rhetorica 5 (2), 28-44, 2018
2018
„U nos po starymu”. Wybory do sejmiku województwa śląskiego
M Marmola
Gra o regiony 2014. Wybory do sejmików województw, 225-242, 2017
2017
Vademecum Śląsk: kapitał polityczny w województwie śląskim Nr 3/2015
M Marmola, A Olszanecka-Marmola, K Stelmach
2015
(Nie)utrwalenie się systemu partyjnego na poziomie regionu w okresie autonomii Województwa Śląskiego (1922-1939). Wybrane Aspekty
M Marmola
Vademecum Śląsk 3, 9-30, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20