Follow
Maciej Marmola
Title
Cited by
Cited by
Year
Nowe partie w systemie partyjnym–specyfika Polski
M Marmola
Polityka i Społeczeństwo 12 (3), 83-92, 2014
82014
Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej
M Marmola
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
62020
Poziom reprezentatywności partii politycznych i zapotrzebowanie na nowe ugrupowania w polskim systemie partyjnym
M Marmola
Wrocławskie Studia Politologiczne 29, 49-57, 2020
52020
Nowe partie polityczne w Polsce, Czechach i na Słowacji z perspektywy geografii wyborczej
M Marmola
Political Preferences, 57-72, 2017
52017
Homogeniczność społeczeństwa a poparcie dla nowych partii w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
M Marmola
Pisma Humanityczne 13, 183-198, 2015
52015
Partycypacja polityczna kobiet a wprowadzenie ustawowych kwot wyborczych
M Marmola, A Olszanecka
Preferencje Polityczne 3, 195-214, 2012
52012
Korupcja i przeciwdziałanie korupcji w Polsce: wymiar psychospołeczny i prawnopolityczny
M Marmola, A Olszanecka-Marmola
Katowice: Studio Noa, 2021
42021
Społeczne postrzeganie instytucji recall i weta ludowego w warunkach polskich
M Marmola
Political Preferences, 109-120, 2015
42015
Nowe partie w państwach Europy Środkowo-Wschodniej – w poszukiwaniu czynników sukcesu wyborczego
M Marmola
Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg …, 2017
32017
Porównanie skuteczności referendum lokalnych w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego w Polsce i województwie śląskim
M Marmola
Vademecum Śląsk, 65-81, 2014
32014
Ciągłość czy zmiana?–o szansach nowych partii w Polsce
M Marmola
Preferencje Polityczne 8, 75-84, 2014
32014
New parties in the party systems of Central and Eastern European countries: the factors of electoral success
M Marmola
Athenaeum 63 (3), 50-65, 2019
22019
Przemilczana historia powstańca śląskiego Jana Lortza
M Marmola, K Niesłony
Bytom: Muzeum Górnośląskie, 2014
22014
Społeczny odbiór Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry
M Marmola, A Olszanecka
Preferencje Polityczne 5, 115-130, 2013
22013
Odbiór programów partii politycznych a partycypacja polityczna młodzieży
M Marmola
Polityka w opinii młodych. Idee-Instytucje-Obywatele, 87-103, 2012
2*2012
Odpartyjnienie samorządu, ale nie na każdym szczeblu–studium wyborów samorządowych 2018 w województwie śląskim
M Marmola, K Kaczmarczyk
Studia Politicae Universitatis Silesiensis 33, 45-59, 2021
12021
Gender Differences in Reactions to TV Political Advertising: An Empirical Study of the 2015 Presidential Election in Poland
A Olszanecka-Marmola, M Marmola
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K–Politologia 27 (2 …, 2020
12020
Nastawienie do imigrantów a mechanizm powstawania nowych partii politycznych–przypadek Polski
M Marmola
Political Preferences 12, 89-104, 2016
12016
Personality Traits and Civic Activity of Young Voters: Preliminary Evidence from Poland
M Marmola, A Olszanecka-Marmola, K Jagoda
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 80, 117-137, 2023
2023
The Political Image of Left-wing Leaders in Poland: How Young Voters Evaluate the Politicians from Different “Political Generations”
M Marmola, K Darmoń
Political Preferences, 5-18, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20