Edward Majewski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Trwały rozwój i trwałe rolnictwo: Teoria a praktyka gospodarstw rolniczych
E Majewski
Wydawnictwo SGGW, 2008
1102008
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej [SIPR] w Polsce
E Majewski
Rozprawy Naukowe i Monografie. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w …, 2002
452002
The international competitiveness of Polish agriculture
M Gorton, A Daniłowska, S Jarka, S Straszewski, A Zawojska, E Majewski
Post-communist economies 13 (4), 445-457, 2001
432001
Agricultural landscapes, ecosystem services and regional competitiveness—Assessing drivers and mechanisms in nine European case study areas
L Schaller, S Targetti, AJ Villanueva, I Zasada, J Kantelhardt, M Arriaza, ...
Land use policy 76, 735-745, 2018
322018
Duboys de Labarre
V Bellassen, G Giraud, M Hilal, F Arfini, A Barczak, A Bodini, M Brennan, ...
M., Gorton, M., Hartmann, M., Majewski, E., Muller, P., Monier-Dilhan, S …, 2016
312016
System celów w rolniczych gospodarstwach rodzinnych
E Majewski, W Zietara
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 29-43, 1997
311997
Measuring and modelling farm level sustainability
E Majewski
Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development 2 (1), 2-10, 2013
182013
Farm household interactions with local economies: A comparison of two EU case study areas
D Roberts, E Majewski, P Sulewski
Land Use Policy 31, 156-165, 2013
182013
Measuring the economic, environmental, and social sustainability of short food supply chains
A Malak-Rawlikowska, E Majewski, A Wąs, SO Borgen, P Csillag, ...
Sustainability 11 (15), 4004, 2019
172019
The impact of the “greening” of the Common Agricultural Policy on the financial situation of Polish farms
S Czekaj, E Majewski, A Was
Applied Studies in Agribusiness and Commerce 7 (2-3), 49-55, 2013
172013
Dochody i jakość życia w gospodarstwach niskotowarowych z wybranych regionów Polski
E Majewski
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 96 (4), 122-129, 2009
172009
Długookresowe zmiany w dochodach z polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej
K Zawalinska, E Majewski, A Was
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (6), 2015
162015
Environmental impacts of different crop rotations in the European Union
S Mudgal, P Lavelle, F Cachia, D Somogyi, E Majewski, L Fontaine, ...
European Commission, Brussels, 2010
162010
Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej
E Majewski, A Wąs, W Guba, G Dalton
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 93 (2), 98-106, 2007
162007
Jakość zarządzania w gospodarstwach rolniczych w Polsce w świetle badań
E Majewski
SGGW, 2001
162001
Znaczenie płatności bezpośrednich jako czynnika stabilizującego dochód rolniczy na przykładzie wybranych typów gospodarstw
E Majewski, A Wąs
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 235-248, 2009
152009
Polska wieś w spo· lecznej świadomości: wiedza i opinie o kulturze ludowej, rolnikach i rolnictwie
I Bukraba-Rylska
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akad. Nauk, 2004
152004
Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych
E Majewski, GE Dalton
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe, 2000
152000
Fundusze ubezpieczeń wzajemnych jako forma ograniczania ryzyka w rolnictwie
P Sulewski, M Meuwissen
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 2014
142014
„Nowe zazielenienie” WPR i jego wpływ na wyniki ekonomiczne polskich gospodarstw rolnych
S Czekaj, E Majewski, A Wąs
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 39-56, 2014
132014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20