Follow
Roman Pniewski
Roman Pniewski
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Verified email at uthrad.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Metoda oceny bezpieczeństwa cyfrowych systemów automatyki kolejowej
R Pniewski
Wydawnictwo UTH, Radom, 2013
222013
Safety of electronic ATC systems in the aspect of technical and operational
R Pniewski, M Kornaszewski, M Chrzan
Proceedings of the 16th International Scientific Conference Globalization …, 2016
132016
Introduction of world innovative technologies to railway transport in Poland
M Kornaszewski, P BOJARCZAK, R Pniewski
Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Part II, pp. 962-969, 2016
112016
Rozwój infrastruktury badawczej UTH Radom o nowe urządzenia automatyki kolejowej
J Dyduch, M Kornaszewski, R Pniewski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (6), 849--852, 2016
82016
Nowoczesne laboratorium systemów sterowania ruchem kolejowym na Politechnice Radomskiej
J Dyduch, M Kornaszewski, R Pniewski
Logistyka, 2011
82011
Systemy logistyczne: wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości
D Rusek, R Pniewski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
62017
Proces kształcenia specjalistów z zakresu Sterowania Ruchem Kolejowym na przykładzie Politechniki Radomskiej
J Dyduch, M Kornaszewski, R Pniewski
Problemy Kolejnictwa, 37-59, 2012
62012
Impact of new informatics solutions using in railway transport on its safety
M Kornaszewski, R Pniewski
Transport Means-Proceedings of the International Conference 2, 996-1001, 2018
52018
Global safety of Traffic Control Systems in anthropotechnical aspects
R Pniewski, M Kornaszewski
Globalization and its Socio-Economic Consequences, 2012-2017, 2017
52017
Komputerowe wspomaganie procesu eksploatacji systemów srk
M Kornaszewski, R Pniewski
Logistyka, 5688-5695, 2014
52014
The impact of new telematics solutions on the safety of railway traffic on the example of modern simulators railway traffic control devices
M Kornaszewski, R Pniewski
International Conference on Transport Systems Telematics, 32-43, 2019
32019
Application of Reversible Logic in Synthesis of Traffic Control Systems
R Pniewski, P Bojarczak, M Kornaszewski
International Conference on Transport Systems Telematics, 447-460, 2017
32017
Interfejsy diagnostyczne dla systemów srk–zapewnienie bezpieczeństwa
R Pniewski, M Kornaszewski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 411--420, 2016
32016
Nowoczesne technologie IT stosowane w logistyce
D Rusek, R Pniewski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17, 2016
32016
Modelowanie logiki rewersyjnej w języku VHDL
R Pniewski
Logistyka, 3982-3987, 2015
32015
Laboratorium komputerowych systemów sterowania
Z Łukasik, B Pniewska, R Pniewski
Politechnika Radomska-Wydaw., 2004
32004
Ogniwo Peltiera w zastosowaniach praktycznych
R Pniewski, R Kowalik, E Sadowski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
22017
Obwody logiki odwracalnej odporne na błędy
M Dobrzański, R Pniewski
TTS Technika Transportu Szynowego 23, 2016
22016
Wykorzystanie ogniw Peltiera w układach chłodzących pojazdów autobusowych
R Pniewski, R Kowalik, E Sadowski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17, 2016
22016
Koncepcja sytemu kontroli niezajętości torów i rozjazdów kolejowych
J Dyduch, M Kornaszewski, R Pniewski
Logistyka, 1167--1175, CD 1, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20