Follow
dr hab. inż. Aldona Kuśmińska-Fijałkowska prof. UTH Rad.
dr hab. inż. Aldona Kuśmińska-Fijałkowska prof. UTH Rad.
Uniwersytet Technologiczno -Humanistyczny, Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Verified email at uthrad.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
Z Łukasik, W Nowakowski, A Kuśmińska-Fijałkowska
Logistyka, 758-763, 2014
422014
Elementy liniowej logistyki stosowane w zabezpieczaniu obiektów zagrożonych wybuchem
J Kozyra, A Kuśmińska-Fijałkowska
Logistyka, 572-580, 2014
232014
Koordynowanie działań w organizacji w odniesieniu do Systemu Zarządzania Jakością
A Kuśmińska-Fijałkowska, Z Łukasik
Logistyka, 3570-3576, 2014
232014
Transport of dangerous goods by road from a European aspect.
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, 2017
222017
Efekty wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
A Kuśmińska-Fijałkowska, Z Łukasik
Logistyka, 3565-3569, 2014
222014
Innovative reduction of CO2 emission through application of energy-saving electroluminescent external lightning of passenger vehicles
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra
Przegląd Elektrotechniczny 12, 258-261, 2015
162015
Europe's energy efficiency requirements for household appliances
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, W Nowakowski
Przeglad Elektrotechniczny, 2015
142015
Efektywne ograniczenie zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych
Z Łukasik, J Kozyra, A Kuśmińska-Fijałkowska
technika Transportu Szynowego 12 (12/2015), 2015
142015
The Land Trans-Shipping Terminal In Processes Flow Stream Individuals Intermodal Transportion
A Kuśmińska-Fijałkowska, Z Łukasik
TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety od Sea …, 2011
142011
Eco-friendly technology to reduce CO2 emissions of passenger cars based on innovative solutions
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra
Przegląd Elektrotechniczny, 255-258, 2016
122016
A New Model for the Regulation of Distribution System Operators with Quality Elements that Includes the SAIDI/SAIFI/CRP/CPD Indices
K Woźny, G Putynkowski, P Balawender, J Kozyra, Z Łukasik, ...
Electrical Power Quality and Utilisation, 9 (1), 2016
12*2016
Information and Communication Technologies in the Area with a Complex Spatial Structure
A Kuśmińska-Fijałkowska, Z Łukasik
Information, Communication and Environment / Marine Navigation and Safety of …, 2015
112015
Model of Control and Visualization of Work of Belt Conveyors
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra
International Journal of Engineering Research and General Science 3 (2), 2015
112015
A Mathematical Model of Electrical Arc Furnaces for Analysis of Electrical Mode Parameters and Synthesis of Controlling Influences
A Lozynskyy, J Kozyra, Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, A Kutsyk, ...
Energies 15 (5), 1623, 2022
102022
Evolution of costs in the activity of a transport company operating within the European Union
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra, S Olszańska
Ekonomicko-manazerske spektrum 11 (Issue 2), pp. 53-63, 2017
102017
Podejście całościowe w planowaniu procesu transportu drogowego
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, S Olszańska
Autobusy. Technika Eksploatacja, Systemy Transportowe 12, 595-599, 2017
92017
Shaping the Cost of Transport on the Example of the Transport Company
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra, S Olszańska
Transport Means -Proceedings of 21st International Scientific Conference. 1 …, 2017
82017
Ecological powder coating technology based on innovative solutions
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, W Nowakowski
International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology …, 2014
82014
The impact of selected variants of remote control on power supply reliability indexes of distribution networks
J Kozyra, Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, P Kaszuba
Electrical Engineering 104 (3), 1255-1264 (2022), 2021
72021
The problem of power supply for station with industrial robot in an automated welding process
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra, G Putynkowski, K Woźny
Electrical Engineering, 1-13, 2018
72018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20