Obserwuj
Віктор Канівець / Victor Kanivets
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Життя ґрунту
ВІ Канівець
К.: Аграрна наука, 109-112, 2001
992001
Шляхи мікробіологічної мобілізації фосфатів у ґрунтах
ВІ Канівець, ЛМ Токмакова, ІМ Пищур
ВI Канівець, ЛМ Токмакова, IМ Пищур, 3-4, 2006
132006
Актуальні питання історії українського ґрунтознавства
ВІ Канівець
Агрохімія і ґрунтознавство.—Кн 1, 58-64, 2006
92006
Вплив сучасних гербіцидів на формування бобово-ризобіального симбіозу рослин сої за використання мікробного препарату Ризогуміну
ІМ Пищур, ВІ Канівець, ІВ Ларченко
Сільськогосподарська мікробіологія, 100-108, 2011
62011
Фосфор в ґрунті і шляхи його доступності рослинам
ВІ Канівець, ЛМ Токмакова, ІМ Пищур, НМ Близнюк
Бюл. Інституту сільськогосподарської мікробіології.–Чернігів, 27-28, 1997
61997
Основи ландшафтознавства і охорона земель: навчальний посібник
ВІ Канівець, ММ Пархоменко, СВ Канівець
Видавництво: Каравела, 2019
52019
Рецензія на книгу «Класифікація ґрунтів України»
ВІ Канівець
Агрохімія і ґрунтознавство.-X, 142-146, 2007
52007
Шляхи мікробіологічної мобілізації фосфатів у ґрунтах
ВІ Канiвець, ЛМ Токмакова, ІМ Пищур
Ґрунтознавство, 118-122, 2006
32006
Особливості формування морфогенетичних властивостей гірсько-лучно-буроземних ґрунтів Чорногірського масиву Українських Карпат
АВ Баранник
Геополитика и экогеодинамика регионов 10 (1), 352-355, 2014
22014
Influence of modern herbicides on formation soybean-rhizobial symbiosis at use of microbic preparation rhizogumin
ІМ Пищур, ВІ Канівець, ІВ Ларченко
Сільськогосподарська мікробіологія 14, 100-108, 2012
22012
Зольний склад рослинності і типи ґрунтоутворення
ВІ Канівець
Ґрунтознавство, 58-63, 2009
22009
Особливості чорноземів, які залягають уздовж південно-східної межі розповсюдження чорноземів вилужених на Лівобережжі України
ВІ Канівець, СВ Канівець, ЮД Матухно, НА Кулик
Агрохімія і ґрунтознавство, 40-44, 2014
12014
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЧОРНОЗЕМНИХ ГРУНТІВ. ЧОРНОЗЕМИ ВИЛУЖЕНІ СЛАБОГУМУСОВАНІ
ВІ Канівець, АІ Мельник, СВ Канівець
Агрохімія і грунтознавство, 21-25, 2012
12012
Поширення дереворуйнівних грибів у лісових насадженнях полісся
РА Верстюк, ВВ Гуменюк, ВМ Струль, ВІ Канівець, ОВ Бегеба
Харків:«Планета–прiнт», 2020
2020
Динаміка розповсюдження найнебезпечніших шкідників лісових насаджень Київське ОУЛМГ та заходи щодо їх обмеження
ВІ Канівець
Поліський національний університет, 2020
2020
Лісове ґрунтознавство: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 205 …
КМ Кудряшова, ГІ Рябуха, ВІ Канівець, ЛА Шевченко
Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020
2020
Ґрунтознавство в Україні: ч. 1–Історія та сучасність/ДГ Тихоненко, ВА Вергунов, МО Горін, НМ Новосад.–Харків: Майдан, 2016.–408 с.
ВІ Канівець
Gruntoznavstvo, 95-101, 2017
2017
Пропозиції щодо нового етапу великомасштабного обстеження і картування ґрунтів України
ВІ Канівець
Агрохімія і ґрунтознавство, 85-86, 2017
2017
Загальна і четвертинна геологія та геоморфологія
ММ Пархоменко, ВІ Канівець
Чернігів: Десна Поліграф, 2015
2015
PECULIARITIES OF CHERNOZEMS THAT LIE ALONG THE SOUTHEASTERN DISTRIBUTION BOUNDARIES OF CHERNOZEM LEACHED ON THE LEFT-BANK PART OF UKRAINE
ВІ Канівець, СВ Канівець, ЮД Матухно, НА Кулик
Агрохімія і грунтознавство, 40-44, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20