Obserwuj
Dominik Śliwicki
Dominik Śliwicki
Nicolaus Copernicus University, https://orcid.org/0000-0002-2217-5122
Zweryfikowany adres z umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Gender Pay Gap in the micro level–case of Poland
D Śliwicki, M Ryczkowski
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 15 (1), 159-173, 2014
412014
Wykorzystanie modeli logitowych w analizie czynników aktywności zawodowej ludności
D Śliwicki, M Ręklewski
Wiadomości Statystyczne 2, 23-35, 2012
92012
Estymacja jądrowa w analizie ekonometrycznej
D Śliwicki
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
72016
Różnice w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet w województwach
D Śliwicki
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 17-28, 2015
62015
Czynniki determinujące poziom wynagrodzenia
D Śliwicki
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician 57 (10), 1-15, 2012
42012
Ekonometryczna analiza czynników bezrobocia długookresowego w Polsce
D Śliwicki
Oeconomia Copernicana, 39-56, 2013
3*2013
Wybrane problemy adresowania aktywnych polityk rynku pracy w Polsce
M Maksim, D Śliwicki
3*2012
Szacunki luki płacowej w Polsce w ujęciu regionalnym
D Śliwicki
Optimum. Economic Studies, 154-169, 2018
22018
Decomposing the net efficiency of Active Labor Market Programs
D Sliwicki
Institute of Economic Research Working Papers, 2015
22015
Zastosowanie estymatorów jądrowych do szacowania efektywności aktywnych programów rynku pracy
D Śliwicki
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 45 (1), 27-40, 2014
22014
Application of the logit model to the analysis of economic activity factors of the disabled
D Śliwicki, M Ręklewski
Oeconomia Copernicana 5 (3), 75-92, 2014
22014
Wpływ głównych czynników makroekonomicznych na bezrobocie długookresowe
D Śliwicki
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician 58 (03), 1-12, 2013
22013
Jądrowy test liniowości
D Śliwicki
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 43 (2), 183-198, 2012
22012
Application of Panel Data Models to Exchange Rates
D GÓRECKA, D SLIWICKI
Modelling for Scandinavian and Central and Eastern European Countries 9, 2009
22009
Models and Forecasts of Outflows from Unemployment in the Kuiavsko-Pomorskie Voivodship
M Osińska, D Śliwicki
Torun Business Review 16 (3), 5-19, 2017
12017
Ekonometryczna analiza odpływów z bezrobocia
D Śliwicki
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician 59 (03), 24-35, 2014
12014
Wpływ wykształcenia na aktywność ekonomiczną i wynagrodzenia
D Śliwicki, W Zwara
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 245-253, 2012
12012
Wpływ wykształcenia na aktywność ekonomiczną i wynagrodzenia-rys statystyczny
D Śliwicki, W Zwara
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 255-265, 2012
12012
Warunki i efekty działalności łowieckiej w Polsce według województw
D Śliwicki
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 2017
2017
Estymacja dla małych obszarów liczby osób biernych zawodowo w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego
M Reklewski, D Sliwicki
Wiadomości Statystyczne 61 (05), 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20