Grzegorz Kwiatkowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
State-owned enterprises in the global economy–analysis based on Fortune Global 500 list
G Kwiatkowski, P Augustynowicz
Material of Joint International Conference 2015 Technology, Innovation and …, 2015
312015
Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce
M Bałtowski, G Kwiatkowski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
92018
Modele funkcjonowania i nadzoru państwa nad przedsiębiorstwami państwowymi
M Bałtowski, G Kwiatkowski
Gospodarka Narodowa 272 (4), 5-26, 2014
82014
Przedsiębiorstwa państwowe na liście Fortune Global 500 w latach 2005–2012
P Augustynowicz, G Kwiatkowski
Przegląd Zachodniopomorski 3, 21-35, 2013
72013
Miejsce przedsiębiorstw państwowych we współczesnej gospodarce–Polska na tle świata
M Bałtowski, G Kwiatkowski
Ekonomista, 21-44, 2019
42019
Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce–problemy definicyjne
G Kwiatkowski
Studia Ekonomiczne 260, 56-65, 2016
42016
Raport o ekonomicznych, finansowych, społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2012
MS Państwa
Warszawa, 2013
42013
Własność państwowa a rola państwa we współczesnej gospodarce
G Kwiatkowski
Studia Ekonomiczne 139, 228-237, 2013
42013
Właścicielska rola państwa we współczesnej gospodarce
G Kwiatkowski
Studia Ekonomiczne 209, 105-114, 2015
12015
Znaczenie przedsiębiorstw państwowych w światowej gospodarce–uwarunkowania i kierunki zmian
P Augustynowicz, G Kwiatkowski
PTE, 2014
12014
Utopie społeczno-gospodarcze-historia i współczesność
M Bałtowski, G Kwiatkowski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 43, 39-53, 2009
12009
Przedsiebiorstwa panstwowe we wspolczesnej gospodarce
M Bałtowski, K Grzegorz
2018
Przedsiębiorstwa państwowe w Norwegii i Wielkiej Brytanii–analiza porównawcza
G Kwiatkowski
Studia Ekonomiczne 311, 198-207, 2017
2017
Koncepcja charter cities Paula Romera w kontekście rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej
G Kwiatkowski
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
2011
Zmiany strukturalne największych polskich przedsiębiorstw w latach 2004-2009
M Bałtowski, G Kwiatkowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 37-47, 2011
2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–15