Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin
Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin
Zweryfikowany adres z baskent.edu.tr
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Beck Depresyon Envanterinin Geçerliği Üzerine Bir Çalışma
N Hisli
Psikoloji Dergisi 22, 118-126, 1988
1603*1988
Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler
I Savaşır, NH Şahin
Türk Psikologlar Derneği, 1997
8931997
Psychometric properties of the problem solving inventory in a group of Turkish university students
N Sahin, NH Sahin, PP Heppner
Cognitive Therapy and Research 17 (4), 379-396, 1993
5861993
Stresle başa çıkma tarzları ölçeği: Üniversite öğrencileri için uyarlanması
NH Şahin, A Durak
Türk Psikoloji Dergisi 10 (34), 56-73, 1995
3621995
Kısa semptom envanteri: Türk gençleri için uyarlanması
NH Şahin, A Durak
Türk Psikoloji Dergisi 9 (31), 44-56, 1994
353*1994
A study on the validity of the Beck Depression Inventory
N Hisli
Turk Psychol J 6, 118-123, 1998
3101998
The validity and reliability of Beck Depression Inventory for university students
N Hisli
Psikoloji dergisi 7, 3-13, 1989
3051989
Stresle başa çıkma olumlu bir yaklaşım
NH Şahin
Baskı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 1998
205*1998
Çok boyutlu öfke ölçeği
F Balkaya, NH Şahin
Türk Psikiyatri Dergisi 14 (3), 192-202, 2003
1942003
Reliability and validity of the Turkish version of the Automatic Thoughts Questionnaire
NH Sahin, N Şahin
Journal of Clinical Psychology 48 (3), 1992
1851992
İş stresi ve sağlık psikolojisi araştırmaları için iki ölçek: A-tipi kişilik ve iş doyumu
AD Batıgün, NH Şahin
Türk Psikiyatri Dergisi 17 (1), 32-45, 2006
1792006
Kısa Semptom Envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı
NH Şahin, AD Batıgün, S Uğurtaş
Türk Psikiyatri Dergisi 13 (2), 125-135, 2002
1792002
A tipi kişilik örüntüsünde bilişsel ve duygusal zekânın stresle başa çıkma ve stres belirtileri ile ilişkisi
NH Şahin, M Güler, HN Basım
Türk Psikiyatri Dergisi 20 (3), 243-254, 2009
119*2009
Adolescent guilt, shame, and depression in relation to sociotropy and autonomy
NH Şahin, N Şahin
The World Congress of Cognitive Therapy, Toronto, 17-21, 1992
1171992
How dysfunctional are the dysfunctional attitudes in another culture?
NH Şahin, N Şahin
British Journal of Medical Psychology 65 (1), 17-26, 1992
1111992
Öfke, dürtüsellik ve problem çözme becerilerindeki yetersizlik gençlik intiharlarının habercisi olabilir mi
AD Batıgün, NH Şahin
Türk Psikoloji Dergisi 18 (51), 37-52, 2003
982003
Locus of control and self-concept in interpersonal conflict resolution approaches
NH Şahin, HN Basım, F Cetin
Turk Psikiyatri Derg 20, 153-163, 2009
96*2009
Exploring the sociotropy‐autonomy dimensions in a sample of Turkish psychiatric inpatients
N Şahin, M Ulusoy, N Şahin
Journal of Clinical Psychology 49 (6), 751-763, 1993
881993
Psychological symptoms of Turkish children and adolescents after the 1999 earthquake: Exposure, gender, location, and time duration
NH Şahin, AD Batıgün, B Yılmaz
Journal of Traumatic Stress: Official Publication of The International …, 2007
862007
Bir özel hastahane sağlik personelinde iş doyumu ve stres.
NH Şahin, AD Batigün
Türk Psikoloji Dergisi, 1997
77*1997
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20