Maciej Pietrzykowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Entrepreneurship in Higher Education–the case of Poland
M Pietrzykowski
Fostering Education in Entrepreneurship, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe …, 2011
152011
Energetic and economic analysis of biogas plant with using the dairy industry waste
K Kozłowski, M Pietrzykowski, W Czekała, J Dach, A Kowalczyk-Juśko, ...
Energy 183, 1023-1031, 2019
122019
Polska na drodze do reformowanej strefy euro
M Pietrzykowski
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014
122014
Clusters as absorbers and diffusers of knowledge
B Jankowska, M Pietrzykowski
The Poznan University of Economics Review 13 (1), 68, 2013
112013
Wpływ przyjęcia euro ma międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw Wielkopolski
M Gorynia, B Jankowska, M Pietrzykowski, P Tarka
Gospodarka Narodowa 231 (4), 1-23, 2009
112009
Edukacja akademicka w postrzeganiu przedsiębiorczości i kształtowaniu intencji przedsiębiorczych
A Gaweł, M Pietrzykowski
Problemy Zarządzania 13 (1), 41-55, 2015
102015
Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
M Gorynia, BB Jankowska, MJ Pietrzykowski, P Tarka, M Dzikowska
Ekonomista, 2011
102011
The economic and monetary union vs. shifts in competitiveness of member states
T Kowalski, M Pietrzykowski
102010
The strategic management: Virtual game method in business education
A Gaweł, M Pietrzykowski
Wydawnictwo IUSatTAX, 2014
82014
Postawy proprzedsiębiorcze studentów a profil kształcenia-Polska na tle innych krajów
B Jankowska, M Pietrzykowski
Przegląd Organizacji, 28-32, 2012
72012
„Studium przypadku” jako metoda nauczania studentów ekonomii i zarządzania
A Gaweł, M Pietrzykowski
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 83-94, 2014
62014
International competitiveness of Polish companies and the perspective of Poland joining the Euro Zone
M Dzikowska, M Gorynia, B Jankowska, M Pietrzykowski
Society and Economy 36 (1), 95-117, 2014
52014
The case study method in business education
A Gaweł, M Pietrzykowski, R Rauktienė, T Williamson
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012
52012
Fostering education in entrepreneurship
M Bašić, M Dabić, MP García, F Gaspar, A Gaweł, P Gutiérrez, O Hueber, ...
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011
52011
Pro-entrepreneurial attitudes of students in relation to their educational profile: Poland against the background of other countries
B Jankowska, M Pietrzykowski
Interdisciplinary Studies Journal 2 (4), 83, 2013
42013
Dimensions of Competitiveness
B Jankowska
Poznań University of Economics Press, 2010
32010
Strengthening the internationalisation and commercialization of clusters and cluster organisations by upgrading managerial competencies: selected cases from Poland and Lithuania
M Pietrzykowski
Studia Oeconomica Posnaniensia 4 (5), 160-183, 2016
22016
Towards greater economic competitiveness: Business clusters and cluster policy in Lithuania and Poland
M Pietrzykowski
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014
22014
Atvejo analizės metodas verslo mokyme
A Gaweł, P Pietrzykowski, R Rauktienė, T Williamson
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012
22012
Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej
P Ammerman, A Gaweł, M Pietrzykowski, R Rauktiene, T Williamson
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2012
22012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20