Maciej Pietrzykowski
TytułCytowane przezRok
Entrepreneurship in Higher Education–the case of Poland
M Pietrzykowski
Fostering Education in Entrepreneurship, 113-128, 2011
162011
Polska na drodze do reformowanej strefy euro
M Pietrzykowski
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014
102014
Clusters as absorbers and diffusers of knowledge
B Jankowska, M Pietrzykowski
The Poznan University of Economics Review 13 (1), 68, 2013
102013
Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
M Gorynia, BB Jankowska, MJ Pietrzykowski, P Tarka, M Dzikowska
Ekonomista, 2011
102011
The economic and monetary union vs. shifts in competitiveness of member states
T Kowalski, M Pietrzykowski
102010
Wpływ przyjęcia euro na międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw Wielkopolski
M Gorynia, B Jankowska, M Pietrzykowski, P Tarka
Gospodarka Narodowa 1, 2009
102009
Edukacja akademicka w postrzeganiu przedsiębiorczości i kształtowaniu intencji przedsiębiorczych.
A Gaweł, M Pietrzykowski
Problemy Zarzadzania 13, 2015
92015
The strategic management: Virtual game method in business education
A Gaweł, M Pietrzykowski
Wydawnictwo IUSatTAX, 2014
72014
Postawy proprzedsiębiorcze studentów a profil kształcenia-Polska na tle innych krajów
B Jankowska, M Pietrzykowski
Przegląd Organizacji, 28-32, 2012
72012
International competitiveness of Polish companies and the perspective of Poland joining the Euro Zone
M Dzikowska, M Gorynia, B Jankowska, M Pietrzykowski
Society and Economy 36 (1), 95-117, 2014
52014
Fostering education in entrepreneurship
M Bašić, M Dabić, MP García, F Gaspar, A Gaweł, P Gutiérrez, O Hueber, ...
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011
52011
„Studium przypadku” jako metoda nauczania studentów ekonomii i zarządzania
A Gaweł, M Pietrzykowski
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 83-94, 2014
42014
Pro-entrepreneurial attitudes of students in relation to their educational profile: Poland against the background of other countries
B Jankowska, M Pietrzykowski
Interdisciplinary Studies Journal 2 (4), 83, 2013
42013
The case study method in business education
A Gaweł, M Pietrzykowski, R Rauktienė, T Williamson
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012
42012
Dimensions of Competitiveness
B Jankowska
Poznań University of Economics Press, 2010
42010
Atvejo analizės metodas verslo mokyme
A Gaweł, P Pietrzykowski, R Rauktienė, T Williamson
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012
32012
Strengthening the internationalisation and commercialization of clusters and cluster organisations by upgrading managerial competencies: selected cases from Poland and Lithuania
M Pietrzykowski
Studia Oeconomica Posnaniensia 4 (5), 160-183, 2016
22016
Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej
P Ammerman, A Gaweł, M Pietrzykowski, R Rauktiene, T Williamson
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2012
22012
Can Entrepreneurship be brought from the 20th to the 21st century! A focus on Entrepreneurship Education through the FoSentHE 5e5 approach
M Dabic, M Pietrzykowski
Fostering Education in Entrepreneurship, 2011
22011
Development of the Institutional Framework of Local Government During the Transition Period
T Kowalski, M Pietrzykowski, S Heciak
Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of …, 2011
22011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20