Obserwuj
Maciej Pietrzykowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Energetic and economic analysis of biogas plant with using the dairy industry waste
K Kozłowski, M Pietrzykowski, W Czekała, J Dach, A Kowalczyk-Juśko, ...
Energy 183, 1023-1031, 2019
612019
Convergence in GDP per capita across the EU regions—spatial effects
M Pietrzykowski
Economics and Business Review 5 (2), 64-85, 2019
182019
Entrepreneurship in Higher Education–the case of Poland
M Pietrzykowski
Fostering Education in Entrepreneurship, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe …, 2011
172011
Edukacja akademicka w postrzeganiu przedsiębiorczości i kształtowaniu intencji przedsiębiorczych
A Gaweł, M Pietrzykowski
Problemy Zarządzania 13 (1), 41-55, 2015
162015
Polska na drodze do reformowanej strefy euro
M Pietrzykowski
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014
152014
Wpływ przyjęcia euro ma międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw Wielkopolski
M Gorynia, B Jankowska, M Pietrzykowski, P Tarka
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 231 (4), 1-23, 2009
132009
Clusters as absorbers and diffusers of knowledge
B Jankowska, M Pietrzykowski
Economics and Business Review 13 (1), 68-88, 2013
122013
Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
M Gorynia, BB Jankowska, MJ Pietrzykowski, P Tarka, M Dzikowska
Ekonomista, 2011
122011
The economic and monetary union vs. shifts in competitiveness of member states
T Kowalski, M Pietrzykowski
112010
The strategic management: Virtual game method in business education
A Gaweł, M Pietrzykowski
Wydawnictwo IUSatTAX, 2014
102014
Rola zagranicznych inwestorów bezpośrednich w gospodarce Wielkopolski
L Wojtasiewicz, Ł Fojutowski, Ł Kalupa, T Kowalski, M Pietrzykowski, ...
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2006
102006
Postawy proprzedsiębiorcze studentów a profil kształcenia-Polska na tle innych krajów
B Jankowska, M Pietrzykowski
Przegląd Organizacji, 28-32, 2012
82012
The case study method in business education
A Gaweł, M Pietrzykowski, R Rauktienė, T Williamson
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012
82012
Digitalization and Its Impact on the Internationalization Models of SMEs
A Gaweł, K Mroczek-Dąbrowska, M Pietrzykowski
Artificiality and Sustainability in Entrepreneurship, 19, 2023
62023
Academic Education in Shaping The Perception of Entrepreneurship and Developing Entr epreneurial Intention (Edukacja akademicka w postrzeganiu przedsiebiorczosci i …
A Gawel, M Pietrzykowski
Problemy Zarzadzania 13 (51), 41-55, 2015
52015
International competitiveness of Polish companies and the perspective of Poland joining the Euro Zone
M Dzikowska, M Gorynia, B Jankowska, M Pietrzykowski
Society and Economy 36 (1), 95-117, 2014
52014
„Studium przypadku” jako metoda nauczania studentów ekonomii i zarządzania
A Gaweł, M Pietrzykowski
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, 83-94, 2014
52014
Fostering Education in Entrepreneurship
M Bašić, M Dabić, MP Garcia, F Gaspar, A Gaweł, P Gutiérrez, O Hueber, ...
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011
52011
Pro-entrepreneurial attitudes of students in relation to their educational profile: Poland against the background of other countries
B Jankowska, M Pietrzykowski
Interdisciplinary Studies Journal 2 (4), 83, 2013
42013
Dimensions of Competitiveness
B Jankowska
Poznań University of Economics Press, 2010
42010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20