Obserwuj
Robert Kelm
Robert Kelm
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ekonometryczne Modele Rynkow Finansowych. Modele Kursow Akcji i Walutowych (Econometric Models of Financial Markets. Models of Stock and Currency Prices)
J Brzeszczynski, R Kelm
WIG Press, 2002
1412002
Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment in the contemporary globalized world: should they be still treated separately?
M Humanicki, R Kelm, K Olszewski
National Bank of Poland Working Paper, 2013
592013
Gospodarka Polski w okresie transformacji: zasady modelowania ekonometrycznego: praca zbiorowa
A Welfe
Polskie Wydawn. Ekonomiczne, 2000
402000
Kurs złoty/euro: teoria i empiria
R Kelm
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
212013
Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski
A Welfe, P Karp, R Kelm
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002
192002
Polityka monetarna i fiskalna a odchylenia realnego kursu złoty/euro od kursu równowagi w okresie styczeń 1995 - czerwiec 2004
R Kelm, J Bęza-Bojanowska
Bank i Kredyt 36 (10), 4-19, 2005
162005
Ekonometryczny model kursu złotego w latach 1992-1998
R Kelm
Ekonomista 2, 201-226, 2001
162001
Model behawioralnego kursu równowagi złotego do euro w okresie styczeń 1996–czerwiec 2009 r
R Kelm
Bank i Kredyt 41 (2), 21-42, 2010
152010
Agregatowy model inflacji
A Welfe, R Kelm, M Majsterek
Przegląd Statystyczny 49 (3), 15-31, 2002
152002
Kwartalny szacunek produktu krajowego brutto i popytu finalnego dla lat 1990-1997
R Kelm
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999
141999
Kwartalny model gospodarki Polski
W Welfe (red.)
Struktura i własności (Quarterly model of the Polish economy. Structure and …, 1995
13*1995
Szacunek produktu krajowego brutto dla okresów kwartalnych
A Welfe, R Kelm
Wiadomości Statystyczne 40 (10), 1995
111995
Eksport, import i kurs złotego: 2000− 2014
R Kelm
Bank i Kredyt, 2016
92016
Ekonometryczne modele rynków finansowych (Econometric models of financial markets)
J Brzeszczyński, R Kelm
WIG-Press, Warszawa, 2002
92002
Szacunek makrokategorii dla okresów kwartalnych
A Welfe, R Kelm
Wiadomości Statystyczne, 12-16, 1995
91995
The Exchange Rate and Two Price Inflations in Poland in the Period 1999-2009. Do Globalization and Balassa-Samuelson Effect Matter?
R Kelm
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 315-349-315-349, 2010
82010
Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: perspektywa średniookresowa 1995-2003
R Kelm
Ekonomista, 449-481, 2005
82005
Econometric Models of Financial Markets. Models of Stock Prices and Exchange Rates
J Brzeszczynski, R Kelm
WIG-Press, Warszawa, 2002
72002
Banki danych modeli serii WK 1990-1998
R Kelm, L Sabanty
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000
72000
Porównanie szacunków makrokategorii dla okresów kwartalnych
A Welfe, R Kelm
Wiadomości Statystyczne 41 (04), 1996
71996
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20