Józef Binnebesel
Józef Binnebesel
Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej, INP-WFiNS UMK w Toruniu
Zweryfikowany adres z fizyka.umk.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Tanatopedagogika w doświadczaniu wielowymiarowości człowieka i śmierci
J Binnebesel
Adam Marszałek, 2013
412013
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w doświadczeniu pacjentów
J Binnebesel
Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003
372003
Pedagogiczne możliwości kształtowania poczucia koherencji w kontekście salutogenetycznej koncepcji zdrowia A. Antonovskiego
J Binnebesel
Psychoonkologia 10, 2006
282006
Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego
P Krakowiak, J Binnebesel, A Modlińska
Fundacja Hospicyjna, 2009
242009
Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym
J Binnebesel, A Janowicz, P Krakowiak
222009
Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej
J Binnebesel
Fundacja Hospicyjna, 2010
172010
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
J Binnebesel
Uniwersytet M. Kopernika, Toruń, 2000
172000
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową – aspekt pozamedyczny
J Binnebesel
UMK, 2000
152000
Tanatopedagogical contexts of Victor Frankl’s concept
J Binnebesel
Progress in Health Sciences 4 (1), 233-238, 2014
72014
The experience of living through a death in a school and an academic environment
J Binnebesel
Advances in Palliative Medicine 11 (2), 48-55, 2012
72012
Early pregnancy loss due to maternal sdentification process
H Katolyk, O Shyshak, J Binnebesel, Z Formella
binnebesel J., Formella Z. Expereriencing a suffering 2, 75-98, 0
7
Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej
J Binnebesel
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
62017
Przewlekle chore dziecko w domu
J Binnebesel, Z Bohdan, P Krakowiak, D Krzyżanowski, A Paczkowska, ...
Poradnik dla rodziny i opiekunów. Fundacja Hospicyjna, gdańsk, 2012
62012
Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną-w ujęciu pedagogicznym
JJ Błeszyński, D Baczała, J Binnebesel
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej, 2008
62008
Pedagogiczno-kulturowe uwarunkowania percepcji śmierci u dzieci i młodzieży
J Binnebesel
Pedagogika wobec problem w opieki i resocjalizacji. Tarnobrzeg, 2007
62007
Psychopedagogiczne aspekty rozmowy z dzieckiem o śmierci i umieraniu [w] Psychoonkologia
J Binnebesel
Psychoonkologia 11, 1-5, 2011
52011
Kulturowa koncepcja lęku przed śmiercią jako nadzieja dla pedagogiki, w: J. Górniewicz (red.)
J Binnebesel
Z problematyki teorii edukacji: materiały z działalności PTP w Toruniu, 93-100, 1995
51995
The impact of a chronic disease on the psychosocial development of children (based on the example of cancer)
J Binnebesel
Advances in Palliative Medicine 10, 57-63, 0
5*
Śmierć i umieranie w doświadczeniu nauczycieli i uczniów
J Binnebesel
Piel. Zdr. Publ 3 (1), 7-15, 2013
42013
Co-operation between medical personnel, teachers, medical and social team and family for children and teenagers hospitalised with advanced cancer.
J Binnebesel, P Krakowiak
Progress in Health Sciences 2 (2), 2012
42012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20