Tomasz Czuba
Title
Cited by
Cited by
Year
Kapitał relacyjny a wyniki ekonomiczne małych i ¶rednich firm w Polsce
T Czuba, M Szczepaniec, T Jurkiewicz
International Business and Global Economy 31, 194-211, 2012
62012
Badania tajemniczy klient a badania satysfakcji (aspekt praktyczny)
T Czuba, M Skurczyński
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 255-259, 2003
42003
Globalizacja w gospodarce ¶wiatowej
T Czuba, M Skurczyński
Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000
42000
Eco-driving: behavioural pattern change in Polish passenger vehicle drivers
PO Czechowski, A Oniszczuk-Jastrz±bek, T Czuba
E3S Web of Conferences 28, 01009, 2018
32018
Jako¶ć obsługi klienta w sektorze małych i ¶rednich przedsiębiorstw na przykładzie usług ubezpieczeniowych
A Oniszczuk-Jastrz±bek, T Czuba
Marketing i Zarz±dzanie 48, 301-310, 2017
22017
Sposób zakupu ubezpieczeń a kryteria wyboru ubezpieczyciela w segmencie rolnym
T Czuba, A Oniszczuk-Jastrz±bek
Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, 2017
22017
Globalization process in the maritime transport-causes, symptoms and effects
A Oniszczuk-Jastrz±bek, E Czermański, O Dębicka, T Czuba
Annales Universitatis Apulensis. Series Oeconomica 21 (1), 2019
12019
Innovation as a determinant of SMEs competitiveness in Poland
A Oniszczuk-Jastrz±bek, O Dębicka, T Czuba, PO Czechowski
International Business and Global Economy 2018 (Tom 37), 421-435, 2018
12018
Sports events as an effective way of brand marketing communication using the example of the Orlik sports facilities
Ł Strzelecki, T Czuba
Baltic Journal of Health and Physical Activity 10 (3), 124-135, 2018
12018
Building Insurance Brand Image in the Sme Sector in Poland–an Empirical Study
P Oskar
Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 20 (1), 17-29, 2018
12018
Internet usage in advertising and distribution in the banking services market
T Czuba, A Borodo, A Oniszczuk-Jastrz±bek
International Business and Global Economy 2017 (Tom 36), 235-247, 2017
12017
Poland: the brand
D Mielewczyk, T Czuba
Marketing Intelligence & Planning 29 (1), 63-68, 2011
12011
Marketing w praktyce spedytora
T Czuba, A Oniszczuk-Jastrz±bek
Polish International Freight Forwarders Association, 2020
2020
Zagrożenia i ich mitygacja w formie ubezpieczeń w działalno¶ci gospodarczej małych i ¶rednich przedsiębiorstw w Polsce
J Winiarski, T Czuba
2019
Konkurencyjno¶ć a praktyka działań chińskich producentów samochodów elektrycznych na rynku europejskim
T Czuba, T Konewka, K Krasowska
Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 41-59, 2019
2019
Ocena zmian kanałów dystrybucji ubezpieczeń w¶ród gospodarstw rolnych
T Czuba, A Oniszczuk-Jastrz±bek
Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, 2018
2018
Czynniki wpływaj±ce na wizerunek ubezpieczycieli w¶ród nabywców usług na obszarach wiejskich
T Czuba, A Oniszczuk-Jastrz±bek
Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, 2018
2018
Factors affecting the image of insurers among buyers of services in rural areas
T Czuba, A Oniszczuk-Jastrz±bek
Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia 65, 48-63, 2018
2018
Kapitał relacyjny a procesy internacjonalizacji małych i ¶rednich firm w Polsce
M Szczepaniec, T Czuba, T Jurkiewicz
International Business and Global Economy 2018 (Tom 37), 458-475, 2018
2018
Assessment of risks connected with economic activity in the SME sector
A Oniszczuk-Jastrz±bek
Współczesna Gospodarka 9 (4), 63-70, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20