agnieszka cianciara
agnieszka cianciara
Instytut Studiów Politycznych PAN
Zweryfikowany adres z isppan.waw.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Eastern partnership–opening a new chapter of Polish Eastern policy and the European Neighbourhood Policy?
K Agnieszka
722008
Stability, security, democracy: explaining shifts in the narrative of the European Neighbourhood Policy
AK Cianciara
Journal of European Integration 39 (1), 49-62, 2017
252017
Partnerstwo Wschodnie 2009-2014: geneza, funkcjonowanie, uwarunkowania
AK Cianciara
Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014
252014
Differentiated integration: towards a new model of European Union–Turkey relations?
AK Cianciara, A Szymański
Turkish Studies 21 (2), 254-273, 2020
172020
Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach partnerstwa wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej
AK Cianciara, A Burakowski, P Olszewski, J Wódka
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015
162015
Differentiated Integration and the Future of Europe. Debate in Poland
AK Cianciara
Yearbook of Polish European Studies 17, 167-189, 2014
162014
The Union for the Mediterranean and the Eastern Partnership: Perspectives from Poland, Czech Republic and Hungary
AK Cianciara
Report of the Institute of the Public Affairs, Poland, http://www. isp. org …, 2009
132009
‘Europeanization’as a legitimation strategy of political parties: the cases of Ukraine and Georgia
AK Cianciara
Southeast European and Black Sea Studies 16 (3), 391-411, 2016
102016
Polski lobbing gospodarczy w Unii Europejskiej 2004-2010
AK Cianciara
92012
The European policy of Donald Tusk’s government
AK Cianciara
92009
Gospodarcze uwarunkowania polityki wschodniej Niemiec i Francji
AK Cianciara
Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2, 191-215, 2014
82014
Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie: szansa czy wyzwanie dla systemu euroatlantyckiego
AK Cianciara
Instytut Studiów Politycznych PAN, 2012
82012
System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie
JM Fiszer, J Wódka, P Olszewski, T Paszewski, A Cianciara, ...
Próba prognozy, Warszawa, 2014
72014
Wzory europeizacji zewnętrznej: mechanizmy, uwarunkowania, rezultaty
AK Cianciara
Studia Europejskie 3, 9-30, 2013
72013
Europejska Polityka Sąsiedztwa w perspektywie konstruktywizmu
A Cianciara
Warszawa, 2017
62017
Contestation of EU Climate Policy in Poland: Civil Society and Politics of National Interest
AK Cianciara
Prakseologia 159, 237-264, 2017
62017
Interest representation in Poland after EU accession: More regulated, professional and legitimate?
AK Cianciara
The Transformative Power of Europe, 54-77, 2015
62015
„W poszukiwaniu alternatywnych modeli integracji: Europa jako klub klubów”
AK Cianciara
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 165-186, 2015
62015
System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie: proba prognozy
J Fiszer, J Wódka, P Olszewski, AK Cianciara
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014
62014
Polish Business Lobbying in the EU 2004–2009: Examining the Patterns of Influence
AK Cianciara
Perspectives on European Politics and Society 14 (1), 63-79, 2013
62013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20