katarzyna waszyńska
katarzyna waszyńska
Laboratorium Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM
Zweryfikowany adres z amu.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The outline of selected marital satisfaction factors in the intercultural couples based on the westerner and non-westerner relationships
DP Skowroński, AB Othman, DTW Siang, GLW Han, JWJ Yang, ...
Polish Psychological Bulletin 45 (3), 346-356, 2014
312014
Kontrowersje wokół współczesnej edukacji seksualnej. Teoria i (nie) rzeczywistość
K Waszyńska, J Groth, R Kowalczyk
Studia, 2013
152013
Zjawisko seksualizacji jako wyzwanie dla współczesnej edukacji
K Waszyńska, M Zielona - Jenek
Studia Edukacyjne, 2016
122016
Czynniki ryzyka rozwoju zespołu stresu pourazowego u żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych
J Groth, K Waszyńska, B Zyszczyk
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
102013
Biograficzne uwarunkowania życia seksualnego
Waszyńska
UAM, 2010
92010
The Role of Social Support in Machismo and Acceptance of Violence Among Adolescents in Europe: Lights4Violence Baseline Results
V Pérez-Martínez, B Sanz-Barbero, R Ferrer-Cascales, N Bowes, A Ayala, ...
Journal of Adolescent Health 68 (5), 922-929, 2021
62021
W (NIE)RZECZYWISTEJ RELACJI Z INNYM, CZYLI MIŁOŚĆ I SEKS W CYBERPRZESTRZENI
K Waszyńska
Studia Edukacyjne 34, 197-210, 2015
62015
Współczesne formy życia partnerskiego. Analiza jakości i trwałości relacji
B Jankowiak, K Waszyńska
Nowiny Lekarskie 80 (5), 358-366, 2011
62011
Życie seksualne studentów
Waszyńska
52003
Dating violence victimization among adolescents in Europe: baseline results from the Lights4Violence Project
C Vives-Cases, B Sanz-Barbero, A Ayala, V Pérez-Martínez, ...
International journal of environmental research and public health 18 (4), 1414, 2021
42021
NA POGRANICZU PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI – CZYLI ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ LUDWIKI KARPIŃSKIEJ-WOYCZYŃSKIEJ
J Groth, K Waszyńska
Studia Edukacyjne 33, 2014
42014
The comparison of marital and family factors between Singaporean monocultural and intercultural couples
DP Skowroński, DJF Tay, M Ho Wen Wan, TS Ying Cherie, TM Frenandez, ...
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014
42014
Socjoterapeuta: osoba i specjalista. Kompetencje i kwalifikacje socjoterapeuty
K Waszyńska
Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Teoria i …, 2013
42013
Uzależnienie od cyberseksu. Problemy diagnostyczne
K Waszyńska
Psychologiczne konteksty Internetu W: B. Szmigielska (red.), 216 – 229, 2009
4*2009
Socjoterapia a psychoterapia – refleksje teoretyczne
K Waszyńska, M Bury, Przemysław, Filipiak
Współczesne konteksty psychoterapii i socjoterapii – wybrane zagadnienia z …, 2015
32015
Introductory Analysis of Factors Affecting Intercultural Couples in the Context of Singapore
DP Skworoński, FT Dan, HW Wan, Daniel Justin, M Fernandez Tricia, ...
Studia Edukacyjne 30, 263-286, 2014
32014
Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym
Z Lew-Starowicz, K Waszyńska
Teoria i rzeczywistość. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 2012
32012
Cybersexual addiction. Diagnostyka i leczenie
K Waszyńska
Nowiny Lekarskie 5, 367–372, 2011
32011
"Społeczny kontekst zawodu nauczyciela. Analiza zasobów i trudności".
K Waszyńska, A Woźniak
"Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne"., 2010
3*2010
Oczekiwania rodziców wobec edukacji seksualnej dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną
M Buchnat, K Waszyńska
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 2016
22016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20