Obserwuj
Halina Kiryluk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Creation and evaluation of the tourist image of a country-the example of Poland
H Kiryluk, E Glińska
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 671-676, 2015
312015
Problemy interpretacji turystyki zrównoważonej
G Dobrzański, M Borkowska-Niszczota, H Kiryluk, E Szymańska
Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 147-166, 2010
152010
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim
H Kiryluk, K Michałowski, R Ziółkowski
Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2002
152002
Ocena atrakcyjności walorów turystycznych Biebrzańskiego Parku Narodowego w świetle badań ankietowych
H Kiryluk, M Borkowska-Niszczota
Ekonomia i Zarządzanie 1 (1), 63-87, 2009
142009
Stakeholders engagement for solving mobility problems in touristic remote areas from the Baltic Sea Region
H Kiryluk, E Glińska, U Ryciuk, K Vierikko, E Rollnik-Sadowska
PloS one 16 (6), e0253166, 2021
112021
Koncepcja turystyki zrównoważonej w teorii i praktyce
H Kiryluk, M Borkowska-Niszczota
Turystyka w badaniach naukowych, Prace ekonomiczne, Rzeszów: Wyższa Szkoła …, 2006
112006
Formy turystyki na obszarach przyrodniczo cennych,[w:] B
H Kiryluk
Poskrobko (red.), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych …, 2005
102005
Rola i zadania samorządów terytorialnych w rozwoju gospodarki turystycznej [w:] Ekonomiczno–organizacyjne warunki rozwoju turystyki i rekreacji, Wyd
H Kiryluk
Politechniki Białostockiej, Białystok, 39, 2003
102003
Innovative solutions for the development of sustainable transport and improvement of the tourist accessibility of peripheral areas: The case of the Białowieża forest region
E Szymańska, E Panfiluk, H Kiryluk
Sustainability 13 (4), 2381, 2021
92021
Benefits and barriers to cooperation in the process of building a place? s brand: perspective of tourist region stakeholders in Poland
H Kiryluk, E Glińska, Y Barkun
Oeconomia Copernicana 11 (2), 289-307, 2020
92020
Turystyka zrównoważona
H Kiryluk, M Borkowska-Niszczota
W: Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych. Red. naukowa B …, 2005
92005
Działania powiatów i gmin na rzecz rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych,[w:] Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red
H Kiryluk
B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok, 2005
92005
Turystyka w województwie podlaskim
I Bielawska, H Kiryluk, K Michałowski, G Rąkowski, R Ziółkowski
Politechnika Białostocka, Rozprawy Naukowe 77, 2001
82001
Turystyka w województwie podlaskim w świetle zasad zrównoważonego rozwoju,
Dobrzański G., Borkowska-Niszczota M., Kiryluk H., Szymańska E.
Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, 2014
7*2014
Walory i atrakcje turystyczne obszarów przyrodniczo cennych,(w:) Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych,(red.) B
H Kiryluk
Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, 2005
72005
Współpraca międzynarodowa w turystyce
H Kiryluk
Ekonomia i Zarządzanie 6 (4), 2014
52014
Zrównoważony rozwój turystyki wyzwaniem współczesnej polityki turystycznej
H Kiryluk
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 247-263, 2012
52012
Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze w opinii turystów Biebrzańskiego Parku Narodowego
H Kiryluk, M Borkowska-Niszczota
Ekonomia i Zarządzanie 1 (1), 88-106, 2009
52009
Problemy rozwoju funkcji turystycznej na obszarach parków krajobrazowych,
Kiryluk H.
Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, (red.) K. Zimniewicz …, 2008
5*2008
Walory i atrakcje turystyczne obszarów przyrodniczo cennych
H Kiryluk
W: Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych. Red. naukowa B …, 2005
52005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20