Богдан М.М., Bohdan M.M., Bogdan M.M.
Богдан М.М., Bohdan M.M., Bogdan M.M.
PhD, Institute of Microbiology and Virology D.K.Zabolotny NASU, Інститут мікробіології і вірусології
Zweryfikowany adres z serv.imv.kiev.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Економічна і енергетична ефективність вирощування пшениці м’якої озимої за позакореневого підживлення комплексними мікродобривами
ММ Богдан, ГБ Гуляєва, ВП Карпенко
Збалансоване природокористування, 72-75, 2016
52016
Вплив добрива Фізіоживлін на функціональну активність органів озимої пшениці
КС Ткачук, ДА І., ММ Богдан, АБ Карлова
Вісник аграрної науки, 27-29, 2009
42009
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНИХ ХЕЛАТНИХ ДОБРИВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ТКАНИН КОРЕНІВ І ЗЕРНОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ
ММ Богдан, ВП Карпенко, ГБ Гуляєва
Вісник Уманського національного університету садівництва, 37-42, 2015
32015
ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ КОМПЛЕКСНИМ МІКРОДОБРИВОМ НА ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ АПАРАТ І ЗЕРНОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ
ММ Богдан, ГБ Гуляєва
Современные тенденции в науке и образовании, 10-15, 2014
32014
Вплив сумісної дії комплексного добрива та фунгіциду на фотосинтетичний апарат і зернову продуктивність рослин пшениці м’якої
ММ Богдан, ГБ Гуляєва
«БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ–2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської …, 2014
32014
Вплив обробки біологічно активними речовинами на ферментативну активність компонентів антиоксидантної системи рослин озимої пшениці
ГБ Гуляєва, ММ Богдан
Фактори експериментальної еволюції організмів, 207-211, 2013
32013
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕДОКС-РЕГУЛЯЦИИ ГОМЕОСТАЗА B КЛЕТКАХ РАСТЕНИЙ
ММ Богдан, АБ Гуляева
BLACK SEA, 68, 2012
32012
Вплив макро- і мікродобрив на врожайність і якість зерна за вирощуванням озимої пшениці на сірому лісовому ґрунті
КС Ткачук, ТВ Жукова, ММ Богдан, АІ Шубенко
Зб. наук. праць Інституту землеробства Української академії аграрних наук, 22-27, 2005
32005
Мікробіологічна активність грунту та ефективність використання добрив рослинами озимої пшениці за дії мікродобрив
КС Ткачук, ММ Богдан
Міжнарод. наук.-практ. конф." Фосфор і калій у землеробстві. Проблеми …, 2004
32004
Phytohormone ratio and photosynthetic activity of bread wheat plants under the effect of bioactive substances
VP Patyka, HB Huliaieva, MM Bohdan, IP Tokovenko, LA Pasichnyk, ...
22019
Вплив позакореневого підживлення комплексними мікродобривами на фотохімічну активність листків пшениці м’якої
ГБ Гуляєва, ММ Богдан, ВП Карпенко
Захист і карантин рослин., 64-71, 2015
22015
Вплив сумісної дії фізіологічно активних речовин і фунгіциду на фотосинтетичний апарат і зернову продуктивність рослин пшениці м’якої
ГБ Гуляєва, ММ Богдан, БІ Гуляєв
«БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ–2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської …, 2014
22014
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
ММ Богдан
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 25, 11-15, 2012
22012
PHOSPHORUS NUTRITION, PHOTOSYNTHESIS AND PRODUCTIVITY OF SUGAR BEET AND WINTER WHEAT UNDER THE INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
AB Gulaevа, VG Kuryata, MM Bogdan, BІ Gulaev
MATERIALS OF THE IV INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE European …, 2013
12013
Изучение влияния физиологически активных веществ на формирование продуктивности растений пшеницы
БИ Гуляев, АБ Гуляева, ММ Богдан
«Научные работы, практика, разработки, инновации 2013 года», 14-24, 2013
12013
ПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ КАТИОНОВ В ГРУНТОВЫХ ВЫТЯЖКАХ МЕТОДОМ ИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
АБ Гуляева, ММ Богдан, АГ Лузин
Альманах современной науки и образования, 72-73, 2012
12012
ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ВМІСТ ФІТОГОРМОНІВ
АІ Ткачук КС, Дем’яненко, ММ Богдан, АБ Карлова
Вісник аграрної науки, 22, 2010
12010
ENHANCEMENT OF WHEAT VIRUS-RESISTANCE AT APPLICATION OF THE SE NANOPARTICLES CITRATES AND CONSORTIUM OF SOIL MICROORGANISMS
M BOHDAN, H HULIAIEVA, M PATYKA, A KALINICHENKO, V PATYKA, ...
Agriculture and Forestry 67 (1), 63-72, 2021
2021
Біотехнологічні методи захисту козлятника східного від фітопатогенних мікроорганізмів
ГБ Гуляєва, ІП Токовенко, ЛА Пасічник, НВ Житкевич, ТГ Гнатюк, ...
ТОВ "ЦП"КОМПРИНТ", 2021
2021
Weeds as Reservoirs of Viruses in Agrobiocenoses of Legumes in Ukraine
AN Kyrychenko, MM Bohdan, IS Shcherbatenko
Mikrobiol. Z. 6 (82), 94-106, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20