Obserwuj
Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych: zarys dziejów--formy--obieg społeczny
M Fedorowicz
Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
242002
Sustainable libraries: fashion or necessity?
M Fedorowicz-Kruszewska
Sustainable libraries: fashion or necessity?, 92-101, 2019
162019
Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej
M Fedorowicz
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
162010
Green libraries and green librarianship–Towards conceptualization
M Fedorowicz-Kruszewska
Journal of librarianship and information science 53 (4), 645-654, 2021
152021
Environmental education in libraries–theoretical foundations and practical implementation
M Fedorowicz-Kruszewska
Library Management 41 (4/5), 279-293, 2020
142020
Media w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
M Fedorowicz-Kruszewska, MJ Cyrklaff
Wyższa Szkoła Bankowa, 2016
102016
Dostępność stron WWW polskich bibliotek uniwersyteckich dla osób z niepełnosprawnością wzroku – wyniki badań
JM Fedorowicz-Kruszewska M.
Przegląd Biblioteczny 4, 447-459, 2010
8*2010
Dostępność stron WWW polskich bibliotek uniwersyteckich dla osób z niepełnosprawnością wzroku-wyniki badań
M Fedorowicz-Kruszewska, M Jarocki
Przegląd Biblioteczny 78 (4), 447-459, 2010
72010
An Evaluation of the American Models of Public Library Service for Disabled Users for Poland An Evaluation of the American Models of Public Library Service for Disabled Users …
M Fedorowicz
Türk Kütüphaneciliği/Turkish Librarianship 21, 0
7*
Koncepcja zrównoważonego rozwoju–perspektywa bibliotekoznawcza
M Fedorowicz-Kruszewska
Toruńskie Studia Bibliologiczne 7 (2 (13)), 117-134, 2015
4*2015
Biblioteczne zasoby cyfrowe jako niezbędny element współczesnego środowiska edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością wzroku
M Fedorowicz-Kruszewska
e-mentor. Czasopismo naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 48-53, 2015
32015
Design thinking i blended librarianship− nowe tendencje w bibliotekarstwie amerykańskim
M Fedorowicz
Toruńskie Studia Bibliologiczne 5 (2), 71-82, 2010
32010
Studenci z niepełnosprawnościami jako pełnoprawni użytkownicy bibliotek szkół wyższych–doświadczenia zagraniczne i krajowe.[W:] Fedorowicz, M
M Fedorowicz
T. Kruszewski, red. Biblioterapia z zagadnień pomocy niepełnosprawnym …, 2005
32005
Green library as a subject of research–a quantitative and qualitative perspective
M Fedorowicz-Kruszewska
Journal of Documentation 78 (4), 912-932, 2022
22022
Jakość bibliotek obsługujących osoby z niepełnosprawnością–przegląd instrumentów badawczych
M Fedorowicz-Kruszewska
Przegląd Biblioteczny 82 (3), 410-419, 2014
22014
Public library in postmodemity: a mixture of new tasks and traditional services
M Fedorowicz-Kruszewska
Around the hook the library and information. The present statechallenges …, 2014
22014
Polska bibliografia narodowa bieżąca na tle tendencji europejskich–obserwacje z początku wieku
M Fedorowicz
Toruńskie Studia Bibliologiczne 1 (1), 25-39, 2008
22008
Biblioterapia: z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki
M Fedorowicz, T Kruszewski
Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
22005
Materiały łatwe w czytaniu–historia, adresaci, wytwórcy,[w:] Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych: zbiór studiów, red
M Fedorowicz-Kruszewska
B. Woźniczka-Paruzel, Toruń, 99-111, 2001
22001
Dorobek wydawniczy Ignacego Danielewskiego, drukarza chełmińskiego (1829-1907)
M Fedorowicz
UMK, 1996
21996
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20