Obserwuj
Michal Piechowicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej
M Piechowicz
Wydawnictwo MADO, 2013
92013
Evolution of Schengen: an Example of Enhanced Cooperation and Differentiated Integration Model within the Area of Freedom Security and Justice
M Piechowicz
Polish Political Science Yearbook 46 (1), 121-137, 2017
52017
Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020
M Sikora-Gaca, M Piechowicz, M Kleinowski
Difin SA, 2016
52016
Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce
M Sikora-Gaca, M Piechowicz, M Kleinowski
Difin, 2018
32018
Rola Frontex w zarządzaniu przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE
M Piechowicz
Przegląd Politologiczny, 91-104, 2018
32018
Polityka energetyczna UE w kontekście realizacji Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej
M Piechowicz
Studia Europejskie, 49-64, 2015
32015
Intergovernmental cooperation and the idea of community in the institutional and decision-making sphere of the EU Common Foreign and Security Policy
M Piechowicz
European Review 23 (4), 540-552, 2015
32015
Zarządzanie Funduszami Europejskimi [Managment of European Funds]
M Sikora-Gaca, M Piechowicz, M Kleinowski
Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2018
22018
Evolution of the CSDP in the setting of European integration and international relations theory
M Piechowicz, A Szpak
Comparative Strategy 41 (1), 60-77, 2022
12022
EU-NATO relations through the lens of strategic documents
M Piechowicz, J Maliszewska-Nienartowicz
Romanian Journal of European Affairs 20 (2), 2020
2020
The use of new media in the European Commission’s information policy
M Piechowicz
Przegląd europejski 2016, 98-121, 2016
2016
" Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej–twórcza destrukcja 2”, ed. by Anna Zaorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Bohdan Jung, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, pp. 268
M Piechowicz
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
2015
Equality in the European Union
M Piechowicz
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 105-123, 2015
2015
The EU-Japan business relations and forms of representation of Japanese corporation interests in the European Union
M Piechowicz
Economy and growth from the Asian states' perspective, 72-87, 2014
2014
The EU-Japan business relations and forms of representation of Japanese corporation interest in the EU
M Piechowicz
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
2014
Bezpieczeństwo dostaw w kontekście rozbudowy infrastruktury przesyłowej w Polsce
M Piechowicz
Bezpieczeństwo Energetyczne - Rynki surowców i energii. Teraźniejszości i …, 2014
2014
Lobbing wobec samorządu terytorialnego w Polsce
M Piechowicz
Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej, 192-202, 2013
2013
Badania dotyczące reprezentacji interesów przedsiębiorstw woj. kujawsko-pomorskiego na poziomie UE-wstęp
M Piechowicz
Uniwersytet Warszawski, 2011
2011
Polityka energetyczna UE i jej wpływ na politykę zagraniczną Polski
M Piechowicz
Polityka zagraniczna III RP - 20 lat po przełomie, 321-333, 2011
2011
Badania dotyczące reprezentacji interesów przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie Unii Europejskiej prowadzone wraz z przygotowaniem rozprawy doktorskiej …
M Piechowicz
Przegląd Europejski, 96-111, 2011
2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20