Follow
Aneta Nowakowska-Krystman
Aneta Nowakowska-Krystman
Verified email at aon.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Influence of financial liquidity on the competitiveness of defense industry enterprises
J Antczak, I Horzela, A Nowakowska-Krystman
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2021
152021
Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych
A Nowakowska-Krystman, W Zubrzycki, E Mazur-Cieślik, P Daniluk
Difin SA, 2015
82015
Energy system development scenarios: Case of Poland
R Wisniewski, P Daniluk, T Kownacki, A Nowakowska-Krystman
Energies 15 (8), 2962, 2022
62022
Balanced Scorecard as a Control Tool of the National Security Strategy
A Nowakowska-Krystman
Connections The Quarterly Journal, Volume 13, Issue 1, p. 53-70, 2013
52013
Maritime piracy as a form of organized crime: A strategic management approach
A Nowakowska-Krystman
Connections 15 (3), 41-54, 2016
42016
Determinanty sukcesu sytemu obronnego państwa w świetle teorii zasobowej
A Nowakowska-Krystman
AON, 2014
42014
Critical Success Factors of the Energy Sector Security Strategy: The Case of Poland
R Wisniewski, P Daniluk, A Nowakowska-Krystman, T Kownacki
Energies 15 (17), 6270, 2022
32022
Energy Portfolio of the Eastern Poland Macroregion in the European Union
I Horzela, S Gromadzki, J Gryz, T Kownacki, A Nowakowska-Krystman, ...
Energies 14 (24), 8426, 2021
32021
Potencjał obronny i potencjł zagrożeń w świetle testu animalizacji
A Nowakowska-Krystman, L Elak, A Orzyłowska
Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018
32018
Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego
M Wrzosek, L Elak, P Paździorek, W Łydka, W Więcek, ...
Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016
32016
Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego
Ł Boguszewski, A Nowakowska-Krystman, J Gryz
Difin, 2017
22017
The Strategy of the Armed Forces based on Core Competencies
A Nowakowska-Krystman
Science & Military Journal 10 (2), 54, 2015
22015
Creation of the Economic Security of State: National Core Competence
J Gryz, A Nowakowska-Krystman
Revista de Management Comparat International 15 (5), 556, 2014
22014
Creation of the Economic Security of State: National Core Competence
G Jaroslaw, A Nowakowska-Krystman
REVISTA DE MANAGEMENT COMPARAT INTERNATIONAL/REVIEW OF INTERNATIONAL …, 2014
22014
Badanie jakości procesów w uczelni publicznej
A Nowakowska-Krystman
[w:] Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu, pod red …, 2011
2*2011
Sprawność organizacyjna uczelni w oczach studentów: analiza jakości obsługi administracyjnej studentów
A Nowakowska-Krystman
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 68-78, 2011
22011
Jakość procesu obsługi administracyjnej studentów
A Nowakowska-Krystman, D Rogiński
Wprowadzenie do badań AON, Warszawa, 2010
22010
Motywowanie studentów - jak poprawić skuteczność nauczycieli i uczelni
TM A. Nowakowska-Krystman (red.), M. Piotrowska-Trybull
AON, Warszawa, 2008
22008
THE IMAGE OF PIRACY AND MARITIME TERRORISM. THE MEDIA AS A TOOL FOR ITS DEVELOPMENT.
P Gawliczek, A Nowakowska-Krystman
Journal of Defense Resources Management 7 (2), 2016
12016
Core competences of piracy and maritime terrorism
P Gawliczek, A Nowakowska-Krystman
Journal of Defense Resources Management 7 (2), 173, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20