Obserwuj
Anna Szelągowska
Anna Szelągowska
Profesor nauk społecznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Współczesna bankowość centralna
A Szelągowska
CeDeWu, 2012
39*2012
Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego
A Szelągowska
CeDeWu, 2011
332011
Współczesna bankowość korporacyjna
A Szelągowska
CeDeWu, 2011
33*2011
Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego
A Szelągowska
CeDeWu, 2011
332011
Kapitał zagraniczny w polskich bankach
A Szelągowska
Poltext, 2004
282004
Współczesna bankowość hipoteczna
A Szelągowska
CeDeWu, 2010
252010
Bankowość: instytucje, operacje, zarządzanie
M Iwanicz-Drozdowska, WL Jaworski, A Szelągowska, Z Zawadzka
Wydawnictwo Poltext, 2017
202017
Finanse i rozliczenia międzynarodowe
A Kosztowniak, P Misztal, I Pszczółka, A Szelągowska
C.H.Beck, 2009
172009
Współczesna bankowość spółdzielcza
A Szelągowska
CeDeWu, 2012
152012
Slow city jako innowacyjna koncepcja rozwoju miast
A Szelągowska
Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza …, 2014
132014
Ultimate owner and risk of company performance
P Staszkiewicz, A Szelągowska
Economic Research-Ekonomska Istraživanja 32 (1), 3795-3812, 2019
92019
Służebna rola banków w polskiej gospodarce
WL Jaworski, A Szelągowska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of …, 2014
92014
Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty
I Pruchnicka-Grabias, A Szelągowska
CeDeWu, 2006
82006
Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty
I Pruchnicka-Grabias, A Szelągowska
CeDeWu, 2006
82006
Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast
A Szelągowska
CeDeWu, 2017
72017
Instytucje rynku finansowego w Polsce
A Szelągowska
CeDeWu, 2007
72007
Innowacje w finansowaniu budownictwa społecznego w Polsce–w kierunku nowego paradygmatu
A Szelągowska
Economics, 2021
62021
Polska bankowość spółdzielcza – wczoraj, dziś i jutro
A Szelągowska
Współczesna bankowość spółdzielcza, 281-299, 2012
62012
Systemy długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe we współczesnej bankowości detalicznej
A Szelągowska
Współczesna bankowość detaliczna, 107-120, 2010
6*2010
Rozwój funduszy rynku nieruchomości na polskim rynku finansowym a tendencje światowe
A Szelągowska
Innowacje finansowe, 45-64, 2008
6*2008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20